Erkende moskeeën in Vlaanderen kregen in 2018 voor 740.000 euro toelagen

© JEFFREY GAENS

De provincies keerden aan de 22 erkende islamitische geloofsgemeenschappen, die reeds de jaarrekening voor 2018 indienden, voor circa 740.000 euro toelagen uit. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Bart Somers op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (VB).

gjs

In totaal zijn momenteel 27 plaatselijke erkende islamitische geloofsgemeenschappen erkend, waarvan er vijf tot dusver hun jaarrekening voor 2018 nog niet indienden. De exploitatie- en investeringstoelagen die de moskeeën voor 2018 ontvingen, schommelen tussen 17.141 (Tevhid Camil uit Gent) en 55.013 (Assounah uit Waregem). In 14 van deze moskeeën ontvangen de imams ook een salaris van FOD Justitie.

“Het huidig model van de jaarrekeningen van de besturen van de eredienst legt geen verpliching op om buitenlandse financiering afzonderlijk te rapporteren. Daardoor kan ik niet antwoorden op de vraag of deze moskeeën al dan niet ook vanuit het buitenland gefinancierd worden. Het is mijn intentie om dit, overeenkomstig het Vlaams regeerakkoord, aan te passen”, aldus Somers.

In totaal werden de afgelopen jaren nog 47 andere aanvragen ingediend voor erkenning van een plaatselijke islamitische geloofsgemeenschap. “Deze zijn in de vorige legislatuur door de Vlaamse regering allemaal on hold gezet”, aldus Somers. Zijn voorgangster Liesbeth Homans op Binnenlands Bestuur liet in februari van dit jaar nog weten “dat als het van haar afhing er de komende vijf jaar geen enkele moskee meer zou erkend worden”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie