Directie UZ Gent schort besparingsmaatregelen op, staking afgewend

© dvh

In een ultiem overleg deze ochtend tussen de directie van het UZ Gent en de vakbonden ACV en ACOD, heeft de directie beslist om een aantal ingrijpende maatregelen op te schorten die het personeel hard zouden treffen.

Geert Neyt

“Dat betekent ook dat wij de stakingsaanzegging opschorten”, zegt Yves Derycke van het ACOD UZ Gent.

De twee grote vakbonden ACV en ACOD UZ Gent hadden vrijdag die stakingsaanzegging ingediend omdat er bij de 6.200 personeelsleden van het universitair ziekenhuis veel ongenoegen leeft over de besparingsmaatregelen die de directie oplegt. Vooral het inkorten van het borstvoedingsverlof met 4 weken, het verlies van een dag “Gentse Feesten-verlof” en het loonverlies bij langdurige ziekte lagen zwaar op de maag van de werknemers.

Lees hier meer

Derycke vindt het alvast positief “dat de directie de deur opnieuw op een kier heeft gezet. Wij hebben samen beslist in een strak tempo de onderhandelingen opnieuw te starten en eind januari af te ronden.”

Directie bevestigt doorbraak

De directie van het UZ Gent verspreidde op het middaguur een persbericht die de doorbraak bevestigd:

“De directie en vakorganisaties hebben afgesproken dat de gedelegeerd bestuurder het bestuurscomité volgende week maandag zal vragen om de beslissing over de besparingsmaatregelen op te schorten, op voorwaarde dat ook de stakingsaanzegging wordt opgeschort”, aldus het bericht.

De vakorganisaties nemen opnieuw deel aan het sociaal overleg en werken een compromisvoorstel uit tegen ten laatste eind januari. In hun voorstel moeten ze het besparingsbudget van 4,6 miljoen euro handhaven.

Als er eind januari geen compromis gevonden wordt, zal het bestuurscomité de besparingsbeslissingen van 25 november volledig uitvoeren.

De besparingsmaatregelen zijn een gevolg van het protocol dat de directie en vakorganisaties (ACV en ACOD) in 2018 ondertekenden. De maatregelen compenseren de jaarlijkse meerkost voor de collectieve loonopslag in het kader van de functionele loopbaan. Alleen zo kan het ziekenhuis financieel gezond blijven en de tewerkstelling garanderen.”

Verspilling van medicatie

Ook bij het ACV wordt positief gereageerd op de nieuwe kans.

“De stakingsaanzegging blijft wel lopen maar we hebben geen stakingsdag vastgelegd”, zegt onderhandelaar Marc Flamand. “We hebben wel gevraagd om de frequentie van de onderhandelingen flink op te drijven.”

“Het was vooral de manier waarop de directie ons die eenzijdige maatregelen door de strot ramde, die ons stomverbaasd had achtergelaten”, zegt Flamand.

Het ACV is ervan overtuigd dat een groot deel van de 4,6 miljoen euro die moet bespaard worden, kan gevonden worden door maatregelen te nemen die het personeel niet raken.

“Wij hadden al 2,5 miljoen euro gevonden door het loon van langdurig zieken die hun ziektedagen hebben opgebruikt te laten teruglopen tot 60%. Maar met dien verstande dat daar flankerende maatregelen moeten komen voor chronisch zieke personeelsleden of werknemers die kanker hebben. We kunnen niet toelaten dat iemand in armoede zou verzeilen omdat hij zwaar ziek is.”

Andere voorstellen van het ACV zijn om het vast catering- en schoonmaakpersoneel contractueel te maken. “Dat kost een stuk minder voor het ziekenhuis dan als die mensen statutair zijn. En zo kunnen we de catering ook bij ons houden in plaats van uit te besteden aan een privébedrijf.”

“Ten slotte kan er ook bespaard worden door iets te doen aan de enorme verspilling van medicijnen. Alleen al de weggesmeten medicatie voor chemotherapie loopt op tot 100.000 euro .”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie