Bouw Zuidbrug start op 19 januari, vanaf dan twee jaar omleidingen tot eind 2021

Zo zal de Zuidbrug lopen: via de rené Deboeckstraat over het kanaal ter hoogte van de zwaaikom, over twee spoorlijnen om te landen in de Vogelpers Foto: idh

Halle - 19 januari 2020 wordt in Halle een dag om in de agenda te noteren. Vanaf dan gaat Halle voor twee jaar een periode in van zware omleidingen voor de bouw van de Zuidbrug over het kanaal tot eind 2021. De Zuidbrug zelf moet klaar zijn tegen begin 2023.

De kogel is door de kerk. Nadat er al meer dan een jaar oeverwerken aan de gang zijn aan het kanaal in Halle, geeft de Vlaamse Waterweg op maandag 20 januari het startschot voor de bouw van de Zuidbrug zelf. Dat betekent dat vanaf zondag 19 januari de René Deboeckstraat vanaf het Bevrijdingsplein wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Omdat deze straat een belangrijke in- en uitvalsweg is naar de stad tekende Halle een volledig nieuw omleidingsplan uit. Rijrichtingen worden aangepast en straten worden geknipt maar wellicht het meest opvallend wordt het tijdelijk terug op twee rijvakken brengen van de August Demaeghtlaan tussen de Zuster Bernardastraat en het Pacha-kruispunt in de richting van Brussel. Tijdens het weekeinde van 18 en 19 januari worden de nodige belijningen en andere signalisatie aangebracht.

"De bouw van een nieuwe brug voor het autoverkeer en met een fiets- en voetpad van twee maal 2,5 meter over het kanaal tussen het bevirjdingsplein en de Vogelpers kadert in de modernisering van het kanaal dat we willen uitdiepen, verbreden en met hogere bruggen uitrusten om meer en zwaarder vrachtvervoer over water toe te laten. In het verlengde van de Zuidbrug over de zwaaikom van het kanaal ligt ook nog de Zennebrug over de Zenne. Die zal de stad simultaan met onze Zuidbrug vervangen", aldus Olivier De Vriese, ingenieur van de Vlaamse Waterweg. "De Zuidbrug zelf wordt een metalen boogbrug met 113 meter lente en een breedte van 15 meter. Technisch is deze brug een hele uitdaging omdat we niet alleen over het kanaal moeten maar ook nog eens over twee spoorlijnen om te landen in de Vogelpers".

Eens de René De Boeckstraat vanaf zondag 19 januari is afgesloten voor het verkeer, kan de stad starten met het afbreken van de Zennebrug. Ondertussen wordt een nieuwe Zennebrug gebouwd op de terreinen van het stadsmagazijn aan de Suiukerkaai. Ondertussen bouwt de Vlaamse Waterweg ook de Zuidbrug op de oever aan de kant van de Vogelpers. Eens de bruggen aan land gebouwd zijn, kunnen de nieuwe bruggen in het voorjaar van 2021 op hun plaats worden geschoven over het water.

Voor de Zennebrug resten dan nog afwerkingen in de René Deboeckstraat met nieuwe rioleringen, een nieuwe rijbaan, fietspaden en voetpaden. Er worden nieuwe aansluitingen gemaakt naar de Suikerkaai en naar de industriezone aan het kanaal. Tegen eind 2021 moeten deze werken achter de rug zijn. Vanaf dan kan de René Deboeckstraat terug open voor het verkeer en worden de omleidingen voor het autoverkeer opgeheven.
Eind 2021 wordt er wel nog verder gewerkt aan de Zuidbrug maar hiervoor zijn de omleidingen niet meer nodig. Dan wordt het bruggedeelte over de spoorlijnen 94 en 96 aangelegd. Die werken zullen 's nachts gebeuren om het treinverkeer zo min mogelijk te hinderen. Daarna volgt nog het aanleggen van de verbinding tussen het stuk brug over het kanaal en het stuk brug over de spoorlijnen, en de aansluiting met de Vogelpers. De Zuidbrug kan open gaan voor het verkeer tegen begin 2023. Eens de Zuidbrug open is in 2023 gaat de Bospoortbrug dicht voor het autoverkeer en wordt deze brug voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
De Vlaamse Waterweg investeert 16 miljoen euro in de bouw van de nieuwe Zuidbrug. De stad Halle betaalt 4 miljoen euro voor de bouw van de nieuwe Zennebrug.

Fasering van de werken:

Fase 1 - 19 januari 2020 - afsluiten van de René Deboecklaan en inwerkingtreding van de omleidingen

Fase 2 - 2020 - voormontage van de Zennebrug op de Suikerkaai (terrein stadsmagazijnen) en voormontage van de Zuidbrug op de rechteroever van het kanaal;

Fase 3a - voorjaar 2021 - plaatsing Zennebrug en Zuidbrug op hun definitieve plaats

Fase 3b - voorjaar 2021 - aanpassen van de spoorwegportieken en bovenleiding van de spoorlijnen L94 en L96;

Fase 4 - zomer 2021 - afwerken van de Zennebrug, aanleg van de nieuwe bocht naar de Suikerkaai en heraanleg van de René Deboecklaan;

Fase 5 - eind 2021 - openstellen voor het verkeer van de René Deboecklaan en Suikerkaai;

Fase 6: 2021-2022 (timing afhankelijke van de planning van Infrabel) - bouw van de brug over de spoorlijnen L94-L96;

Fase 7 - 2022 - aanleg wegenis rechteroever langs de sporen en Vogelpers;

Fase 8 - begin 2023 - openstellen voor het verkeer van de verbinding René Deboecklaan-Vogelpers en het afsluiten van de Bospoortbrug voor gemotoriseerd verkeer.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio