Overschot van sms-actie voor Pia gaat mogelijk naar andere baby met dezelfde ziekte: “Ze kunnen op onze steun rekenen”

Overschot van sms-actie voor Pia gaat mogelijk naar andere baby met dezelfde ziekte: “Ze kunnen op onze steun rekenen”

Ellen en Tim willen met Team Pia ook andere mensen helpen Foto: Kris Van Exel

Wilrijk -

Een nieuw Vlaams kindje heeft de harde diagnose gekregen van spinale musculaire atrofie, de spierziekte die ook baby Pia trof. “We hadden al contact met de familie van het gezin”, zegt Ellen, de mama van Pia. “Als het nodig is, kunnen ze op financiële steun rekenen.”

“Jaarlijks krijgen er bij ons een zes à tien kinderen die diagnose”, zegt Ellen. “Het is dus niet verrassend dat er een nieuw geval is. Mogelijk zijn er nog, maar van dit kindje weten we het omdat de familie contact met ons opnam. We zullen zien wat we kunnen doen om hen te helpen. Mochten ze een inzamelactie opstarten, dan kunnen ze op ons rekenen. We kunnen ze bijstaan met raad en daad en mogelijk ook met een deeltje van het budget dat nog rest. Er is nog een 200 à 250.000 euro over. We zijn er nog niet uit wat er precies met dat geld zal gebeuren. We willen daar zeer bewust een juiste keuze over maken. Het kan naar onderzoek gaan. Of naar andere kinderen. Zodra dat beslist is, kunnen we met Team Pia ook nieuwe acties plannen. Want dat was vanaf het begin de bedoeling: Team Pia zou niet stoppen na onze inzameling, we kunnen nog mensen helpen.”

Corrigeer

MEER NIEUWS