Drie vakbonden VRT verlengen stakingsaanzegging

Drie vakbonden VRT verlengen stakingsaanzegging

Foto: BELGAIMAGE

De drie vakbonden bij de VRT hebben donderdagmiddag hun reeds lopende stakingsaanzegging tot eind juli verlengd.

Hiermee willen ACOD-VRT, ACV-VRT en VSOA-VRT hun grote bezorgdheid over de toekomst van de openbare omroep en de groeiende ongerustheid van de medewerkers kenbaar maken. Zij herinneren “de tegenstanders van een sterke openbare omroep eraan dat de VRT-vakbonden met deze verlenging van hun stakingsaanzegging hun standpunten kracht bijzetten”.

De drie vakbonden dienden op 15 oktober een stakingsaanzegging in. Ze hebben niet echt gestaakt, maar steunden de directie van de openbare omroep bij haar onderhandelingen met de Vlaamse regering. De aanzegging duurde tot eind januari 2020.

Sinds enkele maanden is er ook het aanslepend conflict binnen het directiecomité van de VRT. Dat draait rond Peter Claes, de directeur Media & Productie en de feitelijke nummer twee bij de VRT. In december 2019 lekte uit dat Paul Lembrechts, de CEO van de openbare omroep, aan de raad van bestuur het ontslag van Claes had gevraagd. De raad van bestuur stemde daar echter niet mee in.

De bonden verwijzen donderdag ook naar dat conflict binnen het directiecomité van de openbare omroep en “de onzekere gevolgen hiervan voor de meer dan 2.000 medewerkers”. “Dit is één van de redenen om de oorspronkelijk tot 31 januari lopende stakingsaanzegging te verlengen tot 31 juli”, luidt het. “Met ontsteltenis moesten we vaststellen dat er onenigheid zou bestaan binnen het directiecollege over de noodzaak aan een sterke openbare omroep en hoe om te gaan met de besparingen die de Vlaamse regering op de VRT afvuurt.”

De bonden merken op dat de VRT-medewerkers met de geslaagde actie van 5 december op het Martelaarsplein een stevig mandaat gegeven hebben aan de directie om met de regering te onderhandelen en de geplande besparingen ongedaan te maken. “Alle afdelingen en merken van de VRT moeten daarbij behouden blijven”, benadrukken de vakbonden.

Een bijkomende reden voor de verlenging van de stakingsaanzegging is de start van de onderhandeling over een nieuwe VRT-beheersovereenkomst. Gezien de gedane verklaringen door verschillende betrokkenen over de Vlaamse openbare omroep blijven de drie vakbonden van de VRT “uiterst waakzaam”.

Deze actieaanzegging dekt voglens de bonden alle geplande en niet-geplande acties van de VRT-medewerkers. “Deze acties kunnen aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers die deelnemen aan de acties. Eventuele afwezigheden worden met deze actieaanzegging door de drie vakbonden gedekt en ondersteund”, luidt het nog.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees