Seks als zorg boomt: 20 procent meer aanvragen

Themabeeld

Themabeeld © © VRT

Het aantal aanvragen voor seksuele dienstverlening voor mensen met een beperking en kwetsbare ouderen neemt toe. In een jaar tijd steeg het aantal met liefst 20 procent. Dat schrijft De Zondag.

(cdh)

Seksualiteit bij personen met een beperking of bij ouderen blijft nog al te vaak een taboeonderwerp. Nochtans is de nood aan beleven van seksualiteit ook bij deze doelgroep zeer groot. Dit blijkt uit cijfers van Aditi, de vzw die instaat voor seksuele dienstverlening voor mensen met een beperking en kwetsbare ouderen.

“We zien het aantal aanvragen zienderogen stijgen. 2019 sloten we af met 724 nieuwe aanvragen. Dat is een stijging van 20 procent in één jaar tijd”, vertelt psycholoog Steven De Weirdt van Aditi in De Zondag.

“Geen economisch model”

Aditi werkt samen met een tachtigtal dienstverleners over heel Vlaanderen, die zorgvuldig gescreend worden. “Het is belangrijk dat seksuele dienstverleners vertrekken vanuit een zorgmodel. Daar zit het grote verschil met het reguliere sekswerk, waar vertrokken wordt vanuit een economisch model”, legt Steven uit.

“We zijn gestart in 2009 en hadden toen op jaarbasis een kleine honderd vragen en werkten samen met een zestal dienstverleners. Nu, ruim tien jaar later, hebben we meer dan 700 nieuwe aanvragen per jaar en werken we samen met 80 dienstverleners. “We zien nog een groeimarge, want er is zeker nog een groep mensen die niet bereikt wordt, vooral de kwetsbare ouderen dan. Maar we moeten erover waken dat we de kwaliteit die we nu leveren, kunnen blijven garanderen. Dat is een evenwichtsoefening.”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ongeveer 20 procent van de aanvragen die bij Aditi binnenlopen, komt uit de ouderensector. “Deze vragen komen vooral vanuit de problematiek dat sommige ouderen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en dat seksuele dienstverlening hier een antwoord kan op bieden. Wij vragen echter meer aandacht voor het positieve van intimiteit en seksualiteit bij deze doelgroep.”

Aditi kan jaarlijks rekenen op een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Help! - Seks & relaties

Video

Keuze van de redactie