Gratis restafvalzakken voor personen met veel medisch afval

Gratis restafvalzakken voor personen met veel medisch afval

Foto: www.zulte.be

Zulte - Op de Zultse gemeenteraad van februari 2019 kwam de vraag van raadslid Sally Cosijns (CD&V) om 20 gratis restafvalzakken per jaar te voorzien voor personen uit Zulte met veel medisch afval. Het voorstel raakte toen niet goedgekeurd. Maar in de gemeenteraad van december werd in het meerjarenplan toch een tegemoetkoming van twee gratis rollen per persoon en per jaar opgenomen.

Sally Cosijns: ‘Op de gemeenteraad in december werd het meerjarenplan besproken en was er als afzonderlijk agendapunt de vaststelling van het gemeentelijk retributiereglement. Dit reglement bevat alle wijzigingen in retributies vanaf 1 januari 2020. Gezien de prijsstijging van 1 naar 1,5 euro per restafvalzak komt er nu toch een tegemoetkoming van twee gratis rollen restafvalzakken van 60 liter per jaar voor mensen die veel medisch afval hebben. Dat kan éénmaal per jaar en is aan te vragen bij de dienst Zorg in het Sociaal Huis.  Het gaat om personen met chronische incontinentie, stomapatiënten en personen die thuis een nierdialyse ondergaan en die daar een medisch attest kunnen van voorleggen. Als oppositieraadslid ben ik tevreden dat aan deze vraag toch wordt voldaan. Met deze tegemoetkoming kunnen we de afvalkosten bij deze personen doen dalen en helpen we hen hun zelfredzaamheid en hun recht op gelijke kansen te verhogen.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio