Geen vergunning voor 16 van 22 windturbines van Zuidwind in Genk

Geen vergunning voor 16 van 22 windturbines van Zuidwind in Genk

Foto: Dick Demey

Genk -

De Vlaamse regering en deputatie hebben amper 6 van de 22 aangevraagde windturbines van Zuidwind in Genk vergund. Nochtans waren er slechts een beperkt aantal bezwaarschriften tegen het windpark op industrieterrein Genk-Zuid. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bevestigd.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft 6 van de 19 bij Vlaanderen aangevraagde windturbines vergund. Daarbij volgde Demir het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunnigscommissie. “Leefbaarheid ten aanzien van de buurtbewoners speelt daarbij uiteraard een bijzonder belangrijke rol, maar evenzeer veiligheidsredenen, impact op natuur of verkeersveiligheid”, reageert Demir. “De vergunde turbines komen alle normen na inzake slagschaduwhinder, geluidshinder en veiligheidsrisico’s.”

Enerzijds was er een aanvraag voor 6 winturbines door VL Power Lenssen, Montea, Elicio en de stad Genk. Dat dossier kreeg 13 verschillende bezwaren. Uiteindelijk werd 1 windturbine niet vergund vanwege veiligheidsredenen (te dicht bij het bedrijf), 1 windturbine vanwege een impact op de natuur, en 1 windturbine omdat de spanningscabine te kort bij de gewestweg ingeplant werd.

Anderzijds was er een aanvraag voor 13 windturbines door DSM, Engie Electrabel en EDF Luminus. Voor dat dossier waren er 21 verschillende bezwaren. Vervolgens werd 1 windturbine niet vergund vanwege veiligheidsredenen (te dicht bij bedrijf), 2 windturbines vanwege te dicht bij woningen, en 7 windturbines vanwege de niet-naleving van geluidsnormen.

De provincie was bevoegd voor de aanvraag van de 3 andere windmolens. Ook die vergunningen zijn geweigerd, onder meer omdat er mogelijk bedrijven komen. De betrokkenen hebben nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissingen van de Vlaamse regering en deputatie.

“Er werden amper bezwaarschriften ingediend, en er werden toch maar zes windmolens vergund. Dit begrijpt niemand. Soms zijn er honderden bezwaarschriften en wordt er toch vergund”, stelt Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen). “Een industrieterrein is vaak een uitgelezen plek om windmolens te plaatsen en het industrieterrein Genk-Zuid heeft potentieel. Op het vlak van windenergie is Limburg een voorloper. Door dit soort beslissingen dreigen we die voorsprong te verliezen en komen onze klimaatdoelstellingen nog meer in het gedrang.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio