Jacques Bouckaert zet stapje opzij voor jeugdig enthousiasme

Sofie Vanden Hove is de nieuwe fractievoorzitter van lokale Open VLD

Sofie Vanden Hove is de nieuwe fractievoorzitter van lokale Open VLD

Sofie en Jacques, jonger en gevestig talent in de liberale fractie Foto: if

Destelbergen - De liberale pater familias Jacques Bouckaert zet in Destelbergen-Heusden een stapje opzij voor jong blauw bloed: Sofie Vanden Hove (36) is door de fractie unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Vanden Hove is sinds 2006 ononderbroken actief in de gemeenteraad, waar ze destijds als jongste gemeenteraadslid haar intrede deed.

Oudgediende Jacques Bouckaert stelde op de eerste fractievergadering van het nieuwe jaar 2020 zijn mandaat van fractievoorzitter ter beschikking. “Na de gemeeneteraadsverkiezingen was ik een tijdje de goede huisvader van de liberale ploeg, nu geef ik graag jongeren mensen hun kans", aldus Bouckaert die er 40 jaar lidmaatschap waarvan meer dan 30 jaar mandaat binnen de lokale afdeling op zitten heeft. Jacques blijft ook na vandaag de rustige vastheid binnen de fractie en blijft trouw op post in de gemeenteraad. "Met haar jeugdig enthousiasme en inzet voor de partij hebben wij het volste vertrouwen dat Sofie de nieuwe opdracht plichtsbewust zal uitvoeren", reageert burgemeester en partijgenoot Elsie Sierens op de aanstelling van de liberale politica. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio