Silence, please! giet resultaten van publieksonderzoek naar stilte in een theatervoorstelling

Hoe klinkt het applaus van een volle theaterzaal als men maar één hand gebruikt?

Hoe luid klinkt het applaus van een volle theaterzaal van de Vooruit als iedereen maar met één hand klapt? En hoe verwelkom je een publiek zonder te praten? De Gentse wiskundige en filosoof Jean Paul Van Bendegem geeft er, samen met reportagemaakster Cath Luyten en pianist Jan Swerts, een antwoord op in de theatervoorstelling Silence, please!, in een regie van Filip Standaert van het Gentse productiehuis Handelsreizigers in ideeën. Na Gent loopt de voorstelling ook nog op andere plaatsen, waaronder de Arenbergschouwburg in Antwerpen, waar Delphine Boël extra gast is van het trio Luyten, Van Bendegem en Swerts.

Silence, please! is een theatervoorstelling die voortvloeit uit een grootschalig stilteonderzoek dat vorig jaar in Vlaanderen werd uitgevoerd. Een stuurgroep, waar Jean Paul Van Bendegem en Filip Standaert deel van uitmaakten, zorgde voor de vragen over stilte, en ruim duizend Vlamingen werden uitgebreid bevraagd. Toerisme Vlaanderen, partner van het stilteonderzoek, wou dat de resultaten heel toegankelijk werden gemaakt. Zo kan iedereen die dat wil nu via een online test op 10 minuten te weten komen welk stilteprofiel bij hem past. Maar de producenten gingen nog een stap verder: in plaats van het publiek te overdonderen met saaie grafieken waarvan niemand iets onthoudt, lieten ze een theatervoorstelling rond stilte maken, in een regie van Handelsreizigers in ideeën.

In Gent kon een volgelopen theaterzaal zien hoe, bij de aanvang van de voorstelling, terwijl iedereen stilletjes zijn plaatsen innam, professor Jean Paul Van Bendegem met twee geelrode vlaggen stond te zwaaien. En hoe televisiepresentatrice Cath Luyten heel relax op een houten bank een brief zat te schrijven. Een brief die ze voorlas aan professor Van Bendegem. Een brief die ze schreef vanop een eiland waar ze op vakantie was, en waarin ze haar impressies over stilte neerschrijft. Ook later in de voorstelling stelt Cath Luyten zich open en eerlijk en kwetsbaar op en verhaalt zij wat stilte, of het gebrek er aan, bij haar teweegbrengt.

Van Bendegem benaderde het begrip stilte dan weer vanuit een wiskundig perspectief en vergeleek stilte met het getal nul in de wiskunde. Van Bendegem beheerst als geen ander de kunst om ook voor wie jaar na jaar buizen in wiskunde behaalde, iets ingewikkeld heel eenvoudig voor te stellen. Bijvoorbeeld door twee stappen vooruit en opnieuw achteruit te zetten. Op een eenvoudig meesterlijke manier toont hij ook hoe een applaus met één hand geen lawaai, maar stilte oplevert. Ook als je het met een hele zaal doet. Later in de voorstelling betrekt hij spitsvondig het publiek bij een stiltetest “na de storm”. 

Derde acteur in Silence, please! is muzikant-componist Jan Swerts. Swerts speelt tijdens de voorstelling wel piano, maar gaat veel verder dan dat. Hij getuigt verbazingwekkend openlijk over het feit dat hij Asperger heeft, en hoe hij daar als kind mee omging, en hoe hem dat tot de muziek bracht. Want muziek, dat is ook de stilte tussen twee noten. 

De drie tenoren houden het niet bij hun monologen over wat stilte voor hen betekent. Cath Luyten verandert haar zitbank in een spreekgestoelte en neemt ons mee naar een partijcongres. De twee heren en dame besluiten namelijk een nieuwe partij op te richten die zal strijden voor de rechten van de stilte. Het publiek mag bijvoorbeeld mee beslissen over de naam en het programma van de partij. Later in de voorstelling zet Luyten het publiek ook onverwachts aan het werk over wat elkeen zelf kan veranderen... of houdt ze dan een uniek, collectief interview?

Bij elke voorstelling van Silence, please! nodigen Luyten, Van Bendegem en Swerts ook nog een gast aan tafel. Een gast waarmee ze een merkwaardig eenvoudig stilte-experimentje doen, en die ze ook uitvragen over stilte en/of het gebrek daar aan. In Gent was dat Peter De Wilde, de grote baas van Toerisme Vlaanderen. Op 22 april, in Antwerpen, is Delphine Boël te gast. Acteur Joris Hessels, maker van de televisiereeks Gentbrugge, is op 23 april te gast in De Warande in Turnhout.

 

De volledige speelkalender van Silence, please! is terug te vinden op de site www.silence-please.be. Daar kan men ook zijn eigen stilteprofiel ontdekken. 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio