Corrigeer
camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

Angel Gurría, de secretaris-generaal van de OESO, deelde gisteren heel wat schouderklopjes uit.  BELGA

OESO ziet ruimte voor CO2-taks en rekeningrijden in België

“België is een succesverhaal, maar het kan nog beter.” Wie verwacht had dat de OESO, de organisatie van de belangrijkste industrielanden, vernietigend zou uithalen in haar economische analyse van ons land, had het verkeerd voor.

José Angel Gurría, de secretaris-generaal van de OESO, deelde gisteren heel wat schouderklopjes uit: “In België is het goed leven. De welzijnsindicatoren scoren hoog, de ongelijkheid is laag, het onderwijs is goed en de levensverwachting is bovengemiddeld.”

Toch mogen we niet op onze lauweren rusten. De OESO ziet drie forse verbeterpunten: de arbeidsmarkt, de productiviteit en de financiële situatie. Over de arbeidsmarkt stelt de OESO vast dat de werkgelegenheidsgraad met 65 procent nog altijd laag is. Het OESO-gemiddelde bedraagt 70 procent: “Vooral bij doelgroepen als ouderen, jongeren, vrouwen, gehandicapten, laaggeschoolden en migranten is er nog werk aan de winkel”, zegt Gurría.

Pensioenen

De dalende productiviteitsgroei is een punt van zorg: de Belgische welvaart is gebouwd op een economische output per gewerkt uur die 35 procent hoger ligt dan in de rest van de OESO-landen. Het probleem is dat de groei eruit is. Voorheen groeide de productiviteit met 2 procent per jaar, nu nog met moeite met 0,4 procent. Ten slotte maakt de hoge schuldgraad ons land extra kwetsbaar, vooral omdat de kosten van de vergrijzing nog massa’s belastinggeld zullen vergen. Op lange termijn zullen de pensioenen 15 procent van de economie opslokken, meer dan gemiddeld in de eurozone. Zonder bijkomende besparingen zal de staatsschuld door die toenemende vergrijzingskosten in 2060 kunnen oplopen tot 200 procent van het bbp, waarschuwt het rapport.

Ook op belastinggebied is nog het een en ander te doen. Ondanks de tax shift zijn de lasten op arbeid nog steeds erg hoog. Die kunnen verlaagd worden als andere belastingen, zoals de btw, omhooggaan. In ons land genieten erg veel producten en diensten een verlaagd btw-tarief, vindt de onderzoeksinstelling. Ook kan er een CO2-taks komen voor uitstoot die niet onder het Europese systeem van emissiehandel valt. “Dat kan meteen helpen om de reductiedoelstellingen te halen, want die dreigt België te missen”, benadrukte Gurría, die ook nog pleitte voor rekeningrijden, “bijvoorbeeld rond Brussel en Antwerpen, met een differentiatie tijdens de spitsuren”. (rmg)