Vandaag zijn er meer dan 5000 pleeggezinnen in Vlaanderen. Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. In Deinze geven 25 pleeggezinnen hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien in een veilig en warm nest.

Voor sommige ouders is de zorg voor hun kind(eren) om verscheidene redenen - vaak tijdelijk - niet meer mogelijk. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is een pleeggezin dan een goede oplossing. Afhankelijk van de concrete nood kan de opvang continu, tijdens het weekend, voor lange of korte duur zijn.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen zet zich in om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis te bieden. Pleegzorg is er voor iedereen die bij pleegzorg betrokken is: pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten. De stad Deinze wil hen hierbij helpen.

.Het gemeentebestuur wil met het label van pleegzorggemeente bijdragen tot het bekendmaken van pleegzorg binnen de gemeente en dit op een laagdrempelige manier. “Als pleegzorggemeente willen we ons engageren om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen een warme thuis te bieden, om zich verder te ontplooien en de welzijnskansen te verhogen”, zegt schepen van Sociale Zaken Linda Detailleur (N-VA). Zulte als pleegzorggemeente komt er na het voorstel van gemeenteraadslid Hendrik De Waele.

Het Huis van het Kind organiseert op woensdag 18 maart om 19.30 u ook de infosessie 'Pleegzorg: iets voor mij?', in samenwerking met Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio