HANS. Prettige nacht verder

HANS. Prettige nacht verder

Foto: if

Lochristi - Om mij van een goede slaap te vergewissen had ik noodgedwongen mijn toevlucht gezocht tot het gebruik van oordoppen om de constant hinderlijk aanwezige omgevingsgeluiden tot een acceptabel minimum te herleiden. Dit leek enige dagen een geweldige vooruitgang wat slaapbeleving betreft. Tot het moment dat ook de kleinste lichtstraal mijn dichtgeknepen oogleden wist te doordringen om mij alzo wederom uit mijn welverdiende nachtrust te halen.

Een even simpel als voordehand liggende oplossing bestond er in om de overgevoelige oogleden te bedekken met een oogmasker. Wie had gedacht dat enkel kleuren en niet de geuren een storende factor speelden bij het nachtelijk verpozen is er bij deze dan ook aan voor de moeite want een neusknijper was het volgende handige hulpmiddel waarop noodgedwongen een beroep gedaan diende te worden.

Kort daarop gevolgd door een haarnetje, laten we zeggen, vanwege overduidelijke redenen. In het kielzog gevolgd door een slaapmuts. Deze zou met onmiddellijke ingang verhinderen dat nocturne tochtvlagen mijn moeilijk te bedaren indommelende brein van voldoende verkoeling voorzag om de reeds sluimerende grijze cellen weer terug tot het volle bewustzijn te wekken.

Dat het van hier slechts een kleine stap is naar het gebruik van het evenwel reeds eerder voorgeschreven opbeet plaatje om nachtelijk tandenknarsen zonder noemenswaardige schadelijke gevolgen te kunnen verduren is dan ook de logica zelve. Hoe het echter mogelijk geworden was dat binnen de kortste keren niet enkel handspalken, scheenbeschermers, steunzolen en een peniskoker aan de inmiddels onmisbaar geworden attributen toegevoegd dienden te worden zal voorlopig nog wel even een raadsel blijven.

U zal evenwel onmiddellijk begrijpen dat het van hieruit nog maar een simpele formaliteit betrof om ook steunkousen, inlegkruisjes en seniorenpampers binnen handbereik te hebben alvorens nog van een prettige nacht gewag te kunnen maken. Zwemvest, reddingsboei noch parachute mochten evenwel in het aanpalend kabinet ontbreken.

Een kabinet dat inmiddels qua afmetingen die van het doorsnee nachtkastje om voordehand liggende redenen al ruimschoots overtroffen had. Het huisveste daarom eveneens de astronautenvoeding, proteïnerepen en een handvol gelletjes om plots opduikende hongergevoelens tijdens ongewenste wakker lig momenten onmiddellijk de kop in te kunnen drukken. Eveneens binnen armlengte  bevonden zich vanzelfsprekend de tandpasta, afwasmiddel en niet minder belangrijk een vaginaal glijmiddel om, wanneer de kans zich voordeed, gemakkelijker toegang te verkrijgen tot het vrouwelijke binnenwerk.

Hiernaast, het is te zeggen niet net naast, dit om verwarring uit te sluiten, zijn ook muggenspray, ontsmettingsalcohol en aambeienzalf onontbeerlijke benodigdheden gebleken, waaronder in één adem ook de talkpoeder tegen overmatig nachtelijk zweten gerekend mag worden. Uiteraard is het nodeloos er op te wijzen dat de aanwezigheid van voldoende drinkwater, teneinde het vochtgehalte op het correcte peil te behouden, zijn onmiskenbare kwaliteiten reeds eerder ruimschoots bewezen heeft.

Dat het basispakket al spoedig diende aangevuld te worden met hun efficiëntie bewezen hebbende alledaagse gebruiksvoorwerpen als wekkerradio, inbraakalarm, rookmelders en een snelwerkende acculader zal niemand nu nog verbazen. Gelukkig ontbrak geenszins het gezond verstand want ook aan het voorhanden zijn van het nationaal noodnummer, het antigifcentrum en de zelfmoordlijn was uiteraard niet achteloos voorbij gegaan.

Spreek het gerust tegen als hieruit besloten mag worden welk een onuitsprekelijk geluk men zich hier in onze westerse welvaartsmaatschappij moge toedichten omdat we gelukkigerwijze nu eenmaal kunnen beschikken over een oneindig lijkend arsenaal aan onontbeerlijke benodigdheden die het leven zo vergemakkelijken. Hetgeen uiteraard in schril contrast staat met de schamele bezittingen waarover de inheemse volkeren van de uitgestrekte en schier ondoordringbare wouden van Gualtaraqua, alwaar men in het beste geval slechts de beschikking heeft over een simpele hangmat om de nacht door te komen.

Bij eventuele slapeloosheid, in die contreien veelal veroorzaakt door het kauwen van opwekkende gewassen, blijkt ook dat men zich enkel en alleen kan beroepen op een flinke snuif ayajopowasco poeder om de effecten van voorgaande teniet te doen en alsnog van een verdienstelijke nachtrust te kunnen genieten. Het ontbreken van elektronische weeg- en meetapparatuur, waardoor een accurate dosering nagenoeg onmogelijk te bepalen valt, kan er soms zelfs voor zorgen dat een slaapje van meerdere dagen geen uitzondering betreft. Gelukkig, en dit in tegenstelling tot onze eigen lage landen, is time dan ook helemaal geen money in deze overzeese gebieden. Welterusten!

Hans

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio