Bestuur houdt ook politieke dossiers onder de aandacht

Dekenij 't Pauwken kijkt uit naar zilveren jubileum

Destelbergen - Op de valreep van januari vierden de inwoners van dekenij 't Pauwken hun nieuwjaarsfeest. 2020 wordt een memorabel jaar, want de dekenij bestaat 25 jaar en Hanekamlos viert al zijn gouden jubileum. De festiviteiten daarvoor zijn voorzien voor 6 september, aldus deken en SP.A-gemeenteraadslid Etienne Balcaen.

Gezellig bijbabbelen met de buren was de bedoeling van de dertigkoppige groep die toostte op 2020. Naast de klassieke feestelijkheden zet 't Pauwken zich ook achter poltieke dossiers waar de bewoners bij betrokken zijn. Zo vraagt de dekenij dat de Damvalleistraat wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer van Dendermondesteenweg-Damstraat-Damvalleistraat, een route die als sluikweg wordt gebruikt om zo gemakkelijk van Dendermondesteenweg naar de Reinaertweg te rijden. Een petitie met deze vraag werd ondertekend door de inwoners aan het gemeentebestuur overhandigd.j Uiteindelijk kregen we een snelheidsbeperking van 50 km,terwijl men eindelijk een knik ter hoogte van de oversteek E17 als doelstelling had. 

Een tweede dossier uit de buurt betrof de installatie van geluidsschermen langsheen de E17. Het gebied Pauwken is de zone met de hoogste geluidsoverlast van de gemeente. Ex-minister van Mobiliteit Ben Weyts kreeg het dossier overhandigd op de vorige N-VA-nieuwjaarsreceptie. "Toen we enkele weken laten vanuit de provincie dienst Wegen en Werken de melding kregen dat de gesprekken gestart waren, was de euforie groot. Die was snel over, toen het college meldde van niets te weten", aldus deken en gemeenteraadslid Etienne Balcaen. "Hoe dan ook zullen we beide dossiers verder blijven opvolgen."

Behalve de beide jubilea in september, zal er dit jaar ook een garageverkoop komen. Ideaal om de sociale contacten binnen als buiten de wijk te optimaliseren, aldus het bestuur van de dekenij. 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio