Deputatie weigert vergunning voor Hasseltse Badr-moskee

Deputatie weigert vergunning voor Hasseltse Badr-moskee

Een 3D-model van de voorgestelde moskee.. Foto: RR.

Hasselt -

De Limburgse deputatie weigert een vergunning af te leveren voor de Badr-moskee in de Mouterijstraat in Hasselt. Vorig jaar werd de vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd, nadat eerder de stad Hasselt in eerste aanleg en de provincie Limburg in beroep de vergunning toekenden.

De nieuwe moskee zou plaats bieden aan 480 tot 600 gelovigen en op piekmomenten zoals het Suikerfeest en Offerfeest aan 1.000 gelovigen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde vorig jaar de vergunning nadat vier buurtbewoners beroep indienden.

Van bij de eerste plannen voor een nieuwe moskee in de Mouterijstraat kantten bezorgde buren zich tegen het grootschalige project en de impact op de mobiliteit en de bijkomende verkeersoverlast. De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kwam er op basis van het ontbreken van een duidelijk mobiliteitsonderzoek over de geschiktheid van de Mouterijstraat voor het project.

De Limburgse deputatie stelt nu vast dat er vandaag te veel onzekerheden en knelpunten op het vlak van mobiliteit blijven om terug tot een vergunning van de moskee te kunnen overgaan. De deputatie vreest dat een hernieuwing van de vergunning het dossier opnieuw zou doen verzanden in een procedureslag bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

“Eerder volgde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de buurtbewoners in de beoordeling van het dossier op het vlak van mobiliteit en vernietigde de Raad de bouwvergunning”, zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V). “Hoewel men goede inspanningen vooropstelt in het dossier, blijft een concrete mobiliteitsoplossing uit. Plannen om bezoekers van de moskee aan te sporen zich via diverse vervoersmethodes naar de moskee te verplaatsen, bieden uiteindelijk geen garantie op een leefbare verkeerssituatie in de Mouterijstraat en de aanpalende straten.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio