Vier werkgeverskoepels zorgsector slaken in uitzonderlijk gezamenlijke open brief noodkreet uit over besparingen

© Katrijn Van Giel

“Er zijn investeringen nodig, in plaats van besparingen. Snoeien om te bloeien klinkt mooi, maar in de praktijk is het nu al vaak vechten tegen de bierkaai.” Dat schrijven de vier werkgeverskoepels uit de zorgsector in een gezamenlijke open brief aan de Vlaamse regering. Die vier koepels vertegenwoordigen meer dan tweeduizend organisaties en stellen samen ongeveer 230.000 personeelsleden tewerk. Het is uitzonderlijk dat zij samen in de pen kruipen om één gemeenschappelijke boodschap uit te sturen.

“De gevolgen van de besparingen zijn sowieso voelbaar voor kwetsbare mensen”, schrijven de directeurs van Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Som, de federatie van sociale ondernemingen. “Of het nu gaat om één euro of 300 miljoen: besparen waar de noden nu al torens hoger zijn dan de middelen, heeft impact. Sociaal werkers, zorg- en hulpverleners werken nu dagelijks in een context van schaarste. De wijdverspreide wachtlijsten zijn daar een illustratie van. Besparingen zullen die realiteit niet beter maken.”

De werkgevers zijn naar eigen zeggen “ontzettend bezorgd”. “We begrijpen uw keuzes niet”, schrijven ze. “Wij vragen daarom met aandrang om de impact van uw besparingen onder ogen te zien en het gevoerde beleid opnieuw te bekijken.”

De organisaties publiceren vandaag hun brief, die gericht is aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Bekijk de integrale brief hier:

Of lees de volledige brief hieronder:

Geachte minister-president Jan Jambon,

Wij hebben een gemeenschappelijk doel! “Een warm en zorgzaam Vlaanderen.” Een doel om hoopvol van te worden. Het is in ieders belang dat zo veel mogelijk mensen zich aangesloten voelen bij de samenleving. Dat is niet alleen goed voor die mensen, maar ook voor de samenleving! Het maakt leven in Vlaanderen aangenamer en draagt bij tot betere gezondheid, een sterkere economie, meer veiligheid, enzovoort.

Met de regelmaat van de klok tonen verschillende media en onderzoekers ons de vele alarmsignalen over het welzijn en de nood aan zorg in onze samenleving. Of het nu gaat over jongeren in kwetsbare opvoedingssituaties, mensen met een beperking die uit de boot vallen, eenzaamheid, psychische moeilijkheden, zelfmoordcijfers, de stijgende nood aan ouderenzorg & thuiszorg, een tekort aan kinderopvang, (kinder)armoede, schulden, uithuiszettingen, woningnoden, familiaal geweld, kindermishandeling, (v)echtscheidingen, … Het gaat niet de goede kant op.

Gelukkig hebben wij een gemeenschappelijk doel: deze alarmsignalen aanpakken en zorgen dat mensen niet uit de boot vallen. Voor dat warm en zorgzaam Vlaanderen. Een doel waar tal van organisaties, verenigingen en vrijwilligers zich dagelijks voor inzetten. Wij worden blij als we in het regeerakkoord lezen dat zij onze samenleving mee vorm geven en steun van de overheid verdienen. “Wie hulp nodig heeft, laten we nooit in de steek. Voor de ondersteuning van kwetsbaren maakt de Vlaamse Regering de nodige budgetten vrij”.

Alweer een gemeenschappelijk doel: de budgetten die vrijgemaakt worden zo efficiënt mogelijk inzetten. Voor dat warm en zorgzaam Vlaanderen. Niemand kan daar tegen zijn.

We lijken wel anders te kijken naar hoe je dat doel kan bereiken. Snoeien om te bloeien klinkt mooi, maar in de praktijk is het voor al die organisaties, verenigingen en vrijwilligers nu al vaak vechten tegen de bierkaai. Schaarste is de context waar sociaal werkers, zorg- en hulpverleners - uit gelijk welke organisatie - dagelijks in moeten werken. De wijdverspreide wachtlijsten zijn daar een illustratie van, waardoor mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Besparingen zullen die realiteit niet beter maken.

Snoeien in structuren en bovenbouw klinkt alsof het niet voelbaar is voor de man die een eind aan zijn leven wil maken, de jonge gast die niet meer bij zijn ouders kan wonen, het koppel dat uit huis gezet wordt, de dame met een beperking en de oude man die niet kunnen leven zonder zorg, of het gezin waar de kinderen regelmatig familiaal geweld ervaren. Helaas kunnen we u hier geen gelijk geven. Structuren en bovenbouw zijn er net om sociaal werkers, zorg- en hulpverleners te ondersteunen en ontlasten, zodat zij op een kwalitatieve manier hulp kunnen bieden. Zonder bovenbouw is er ook geen vorming, coaching, teamwerking, digitalisering, administratieve omkadering en kunnen we niet voldoen aan de verplichtingen die de overheid oplegt over veiligheid, preventie, privacy, sociale zekerheid, fiscaliteit, publieke aanbestedingen…,

De gevolgen zijn sowieso voelbaar voor kwetsbare mensen. Of het nu gaat om één euro of 300 miljoen: besparen waar de noden nu al torens hoger zijn dan de middelen, heeft impact. Het geeft ook een verkeerd signaal aan diegenen die nood hebben aan dat warm en zorgzaam Vlaanderen, en voor diegenen die zich daar dagelijks voor inzetten. Voor de samenleving belooft het op de lange termijn weinig goeds.

We zijn daarom ontzettend bezorgd. We begrijpen uw keuzes niet. Maar gelukkig hebben we een gemeenschappelijk doel. Een warm en zorgzaam Vlaanderen. Waar voor iedereen een plaats is, en waar niemand er alleen voor staat. Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen daarvan. Dit vereist investeringen in plaats van besparingen.

Wij vragen daarom met aandrang om de impact van uw besparingen in de verschillende sectoren onder ogen te zien en het gevoerde beleid opnieuw te bekijken.

Voor de werkgeverskoepels:

Margot Cloet, Zorgnet-Icuro

Hendrik Delaruelle, Vlaams Welzijnsverbond

Ann De Meulemeester, Zorggezind

Patrick Vander Weyden, SOM de federatie van sociale ondernemingen.

De vier ondertekenende werkgeverskoepels vertegenwoordigen meer dan 2000 organisaties in Vlaanderen. Deze organisaties stellen samen ongeveer 230.000 personeelsleden tewerk.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Welzijn

Video

Keuze van de redactie