Nederlandse staat gedagvaard voor etnisch profileren door marechaussee

Nederlandse staat gedagvaard voor etnisch profileren door marechaussee

Foto: Photo News

De Nederlandse staat wordt woensdag door enkele individuen en mensenrechtenorganisaties gedagvaard voor het etnisch profileren door de marechaussee, de Nederlandse militaire politie of gendarmerie die onder meer instaat voor grenscontroles. De aanklagers proberen al jaren de grenscontroles aan de kaak te stellen, die volgens hen discriminerend zijn.

“Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen onder meer op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Dit bepaalt mede of iemand wel of niet uit de rij wordt gehaald”, klinkt het in een persbericht. De aanklagers zijn twee individuele burgers, Amnesty International, de organisatie Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau RADAR en de proceduretak van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM).

“Ook hanteert de Koninklijke Marechaussee algemene risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt, zoals mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er ‘niet Nederlands’ uit zouden zien. Dit is etnisch profileren. Dat is een vorm van discriminatie”, aldus de eisers. Volgens de aanklagers handelt de marechaussee zo in strijd met de mensenrechten en het Nederlands recht.

Minister gaf toe

De eisers nemen ook de Nederlandse minister van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de korrel, die verantwoordelijk zijn voor de grenscontroles door de marechaussee. Zo had de minister van Defensie, Ank Bijleveld, in een antwoord op een Kamervraag toegegeven dat etniciteit een rol kan spelen bij grenscontroles. Duidelijk discriminerend, aldus de aanklagers. “Dat is schadelijk voor de burgers die dat treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan en blijkt niet effectief bij de bestrijding van criminaliteit”, zeggen de aanklagers.

De eisers dringen al jaren aan op maatregelen. Met deze rechtszaak eisen ze een verbod op het gebruik van etniciteit bij selectiebeslissingen en in risicoprofielen voor grenscontroles van de marechaussee.

In België

Ook in ons land heeft Amnesty International etnisch profileren al eens aan de kaak gesteld. Volgens de politiebonden zijn de Belgische politieagenten echter wel degelijk opgeleid om elke vorm van etnisch profileren te voorkomen, zo meldden ze in 2018.

Corrigeer

NIEUWS