Vlamingen namen vorig jaar minder tijdskrediet

Vlamingen namen vorig jaar minder tijdskrediet

Themabeeld Foto: Shutterstock

Het aantal Vlamingen dat in 2019 loopbaanonderbreking (ambtenaren), tijdskrediet (privésector) of een thematisch verlof zoals het ouderschapsverlof genomen heeft, is alles samen gedaald. Bij de thematische verloven was er wel een stijging, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de RVA-gegevens.

De drie vormen samen kwamen vorig jaar uit op een totaal van gemiddeld ongeveer 176.600 onderbrekingsuitkeringen per maand, een daling van nagenoeg 5.000. Het gaat om bijna 79.700 tijdskredieten, meer dan 63.660 thematische verloven en meer dan 33.050 loopbaanonderbrekingen.

Het aantal onderbrekingsuitkeringen is na een stijging tussen 2013 en 2015 in de meest recente jaren weer gedaald, aldus Statistiek Vlaanderen. Deze daling komt door een relatief sterke daling van het aantal loopbaanonderbrekingen. Met de zesde staatshervorming vallen nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking in Vlaanderen voortaan immers onder de Vlaamse regeling van het zorgkrediet. Bij het tijdskrediet is de daling lager. Hier vloeit de afname voort uit de striktere toelatingsvoorwaarden.

Bij de thematische verloven (privé en overheid) was er tussen 2018 en 2019 een stijging met 5 procent. Het gaat om ouderschapsverlof (ruim 70 pct), verlof voor palliatieve zorgen(zowat drie op de tien) of verlof voor medische bijstand (0,5 pct). De drie vormen namen toe tussen 2013 en 2019.

Tot slot ging in 2019 63 procent van het totale aantal onderbrekingsuitkeringen naar vrouwen en 37 procent naar mannen. Vijfenveertig procent gaat naar de 55-plussers en ongeveer 28 procent naar de 35- tot 44-jarigen. Ruim 70 procent van het totaal aantal onderbrekingsuitkeringen in België wordt betaald in het Vlaamse Gewest.

Corrigeer

NIEUWS