FOTO. Nieuwe conservator met eerste tentoonstelling in Roger Raveelmuseum

Zondagmorgen werd in het Roger Raveelmuseum in Machelen de tentoonstelling ‘Muurschilderingen’ officieel geopend door afscheidnemend conservator Piet Coessens en de nieuwe conservator Melanie Deboutte. Een aantal kunstenaars hadden deze keer niet op doek geschilderd maar op de muren van het museum zelf. In de oude pastorie was de verf van Matthieu Ronsse nog nat. Dichter Paul Demets droeg bij deze gelegenheid een gedicht voor, geïnspireerd door het werk van Jana Cordenier, één van de zes kunstenaars rond wie de tentoonstelling draait.

‘Muurschilderingen’

In het omvangrijke oeuvre van Roger Raveel (1921-2013) nemen de muurschilderingen een bijzondere plaats in. Al vroeg in zijn loopbaan begon hij er mee te experimenteren. Een eerste hoogtepunt bereikte hij met een fresco in de entree van een privéwoning in Astene (1955). Zijn bekendste muurschilderingen bevinden zich in het Kasteel van Beervelde waar hij in 1966-67 samen met Raoul De Keyser, Etienne Elias en Reinier Lucassen de keldergangen omvormde tot een monumentaal, in situ kunstwerk. Tal van andere projecten met ruimtelijke schilderkunst volgden in privé en publieke gebouwen.

Het Roger Raveelmuseum brengt de bijzondere discipline van de muurschilderingen in een actuele context met speciaal voor de gelegenheid gerealiseerde interventies van zes kunstenaars die reeds eerder in het museum tentoonstelden.

Voor een aantal onder hen - Jana Cordenier, Tatjana Gerhard en Carole Vanderlinden - was het de eerste keer dat ze de wanden van een gebouw als drager voor een schilderij gebruikten. Matthieu Ronsse, Koen van den Broeck en Sopbie Whettnall hebben al eerder muurschilderingen gemaakt en voegen er in het Raveelmuseum een realisatie aan toe.

De nieuwe werken van de zes uitgenodigde kunstenaars zijn te zien in diverse tentoonstellingsruimtes van het museum. Ze worden afgewisseld met geprojecteerde fotografische beelden van Roger Raveels fresco uit 1955 en de muurschilderingen in het Kasteel van Beervelde.

Tot slot vestigt de tentoonstelling ook opnieuw de aandacht op een in situ schilderij van Mitja Tusek dat op de binnenkoer van het voormalige pastoriegebouw gerealiseerd werd ter gelegenheid van de Biënnale van de Schilderkunst in 2014.

De tentoonstelling loopt nog tot 7 juni 2020. Het Roger Raveelmuseum, in de Gildestraat in Machelen (Zulte), is open van woensdag tot zondag van 11 u tot 17 u. Meer info via www.rogerraveelmuseum.be.

Melanie Deboutte

In oktober vorig jaar nam conservator Piet Coessens na veertien jaar afscheid van het Roger Raveelmuseum. Hij werd in januari opgevolgd door Melanie Deboutte, die zondag haar eerste tentoonstelling in het museum plechtig mocht inleiden. Zij is daarmee sinds de oprichting van het museum in 1999 de derde conservator, na Roland Jooris en Piet Coessens en wil er een nieuwe wind laten waaien. Het principe blijft natuurlijk wel dat het werk van Roger Raveel op diverse manieren wordt belicht, met het vaste aanbod maar ook met thematische tentoonstellingen zoals ‘Muurschilderingen’. Het is wel de bedoeling dat vaste aanbod geregeld te vernieuwen. De collectie beschikt immers over ongeveer 300 schilderijen, 500 tekeningen en nog een aantal objecten of installaties. Slechts een fractie daarvan wordt tentoongesteld.

Ijsmeester (bij het werk van Jana Cordenier)

Springen je lippen, houden je wangen de kou vast?
En ben je bijna zwevend toch zo zwaar dat je dreigt te zinken
zoals je je voorover buigt en je uitrekt, zonder houvast

je been bijhaalt over de al traag kruiende spiegel?
En is het je stem die in belletjes opklinkt uit het
oppervlak, of de tegenstem van die daar die je lokt

naar het groengeelblauw, tussen de weerborstels van het riet?
Rafelend. Is het gezicht dat je onder je ziet het gezicht
dat je trok toen je voor het eerst licht zag

en je je adem nog inhield, dan hoestte,
knipperde, je ogen priemend door rimpelend was?
En wil je daar nu weer naartoe, word je daarom

dat draaien, het cirkels schrijven als rond
een navel in de vrieskou niet moe? Wil je als
gevallen  door glas weer ongeschonden zijn

en niet gebroken, maar meester van het ijs
hier opgedoken onder een oranjerode
ochtendzon overeind blijven op deze bloedplas?

Paul Demets

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio