Nettoverlies van 898 miljoen euro voor Dexia

Nettoverlies van 898 miljoen euro voor Dexia

Dexia verliest fors Foto: Belga

De restbank Dexia heeft vorig boekjaar een nettoverlies geboekt van 898 miljoen euro. Dat is onder meer een gevolg van een versnelling in de transformatie van de Groep, met de verkoop van activa - goed voor een uitzonderlijk verlies van 403 miljoen euro - en de aanpassing van het businessmodel (-314 miljoen euro), zo maakt Dexia woensdag bekend. Het balanstotaal daalde met 24 procent tot 120 miljard euro.

“We zagen de activaportefeuilles dalen onder de grens van de 50 miljard euro. (...) We hebben de verkoop van Dexia Kommunalbank Deutschland afgerond, ons kantoor in Madrid gesloten en de transformatie van ons kantoor in New York aangevat. We zetten de verkoop van commerciële activa verder en hebben deze tevens versneld, wat vorm kreeg met de verkoop van 14 miljard euro aan activa binnen zeer gunstige marktomstandigheden. Het negatief resultaat van het boekjaar weerspiegelt deze maatregelen tot vereenvoudiging en afbouw van de risico’s van de Groep”, verduidelijkt gedelegeerd bestuurder ad interim Bart Bronselaer.

De solvabiliteitsratio’s blijven op een niveau ver boven de reglementaire verplichtingen, aldus nog Bronselaer. Hij voegt er aan toe dat het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door een forse daling van de risicogewogen activa, met name door de versnelde activaverkopen.

Corrigeer

NIEUWS