Taalscreening bij kleuters komt er vanaf volgend schooljaar

Taalscreening bij kleuters komt er vanaf volgend schooljaar

Foto: BELGA

Vanaf volgend schooljaar krijgen leerlingen in het begin van de derde kleuterklas een taalscreening. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De test die op het eind van het schooljaar was voorzien, komt er niet. De scholen mogen zelf beoordelen of een kind genoeg Nederlands kent om naar het eerste leerjaar te gaan.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft de scherpe kantjes van zijn taalbeleid voor kleuters er wat afgevijld. Eerder had hij voorgesteld om kinderen op het einde van de derde kleuterklas aan een taaltest te onderwerpen. Kleuters van wie de kennis van het Nederlands onvoldoende was, zouden dan niet naar het eerste leerjaar mogen overgaan. Na protest van onder meer coalitiepartner CD&V wordt dat nu afgezwakt. De kennis van het Nederlands blijft nog steeds belangrijk in die overgang naar het basisonderwijs, maar het is de school zelf die beslist of het taalniveau goed genoeg is voor het eerste leerjaar.

Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering dat mee goedgekeurd in een ruimer pakket om de taalachterstand van kleuters aan te pakken. Centraal in die aanpak staat de taalscreening, die in november zal plaatsvinden in de derde kleuterklas. Als daaruit blijkt dat het taalniveau onvoldoende is, krijgen die kleuters extra ondersteuning. Dat kan gaan van extra beleiding tot een gedeeltelijk taalbad. Als op het einde van het schooljaar blijkt dat het niet volstaat, kan de school beslissen om het kind niet naar het eerste leerjaar te laten overgaan. Dat is een gezamenlijke beslissing van de klassenraden van zowel de kleuter- als de basisschool. Als ouders zich daartegen verzetten, krijgt het kind in het eerste leerjaar extra taalbegeleiding.

“Als er taalachterstand is, moeten we die aanpakken”, aldus Weyts. “We laten dat niet langer blauw-blauw. En als het moet, pakken we dat aan met een voltijds taalbadjaar. Dit gaat over gelijke kansen. Hoe kan je praten over gelijke kansen als je kinderen ongelijk aan de start laat vertrekken? Geen zachte heelmeesters meer.”

Corrigeer

NIEUWS