Kamercommissie geeft fiat aan staatswaarborg van 50 miljard euro

Kamercommissie geeft fiat aan staatswaarborg van 50 miljard euro

Foto: Photo News

De Kamercommissie Financiën heeft donderdag het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat een staatswaarborg van 50 miljard euro in het leven roept voor kredieten aan bedrijven, zelfstandigen en non-profitorganisaties. Dat gebeurde quasi unaniem. Enkel PVDA stemde tegen. De wettekst krijgt normaliter later op de dag nog het akkoord van de plenaire Kamer.

Het voorstel bevat nog niet alle praktische modaliteiten van het akkoord dat de regering vorige week sloot met de Nationale Bank en de financiële sector. De regering pleegt immers nog overleg met de Europese Commissie in het kader van de regels voor staatssteun. “Europa zou het wellicht niet appreciëren mochten we hier al zaken stemmen waarover we nog overleg plegen”, aldus minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld).

De minister hoopt halfweg volgende week meer duidelijkheid te krijgen. Het gevolg is wel dat heel veel zaken via koninklijk besluit moeten worden geregeld. In elk geval benadrukte De Croo het belang van het signaal dat met deze goedkeuring wordt gegeven. “Er is stabiliteit en zekerheid nodig. Dat signaal is zeer belangrijk naar het ganse economische weefsel toe. We moeten vermijden dat liquiditeitsproblemen voor een domino-effect zorgen en dat er zo duizenden mensen hun job verliezen”.

Uitstel tot betaling

De Croo benadrukte dat de banken, anders dan tijdens de crisis tien jaar geleden, nu over buffers beschikken en vindt het “de logica zelve” dat ze in de huidige crisis die buffers ook aanwenden. “De financiële sector schuift hier een aantal taboe’s opzij en dat apprecieer ik, maar het past ook in de huidige situatie.”

Volgens het akkoord engageren de banken zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als gezinnen met een hypotheek die betalingsproblemen dreigen te hebben, uitstel van betaling te geven tot 30 september, zonder aanrekening van kosten.

De federale overheid komt met een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden. Ook hier wordt duidelijk gemaakt dat het om levensvatbare bedrijven of zelfstandigen moet gaan. Door een amendement van de groenen komen daar ook de non-profitorganisaties bij.

Kamercommissie geeft fiat aan staatswaarborg van 50 miljard euro
Foto: ISOPIX

“Bazooka” voldoende?

Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro. Dat komt neer op zowat 10 procent van het Belgische bbp, wat volgens de minister in lijn ligt van wat bestaat in landen als Frankrijk en Duitsland. Of deze “bazooka” voldoende groot is, valt volgens De Croo niettemin moeilijk te voorspellen. Maar zonder deze maatregel zou de impact op de openbare financiën ook enorm kunnen zijn, luidde het.

De verliezen op de leningen worden verdeeld tussen de banken en de overheid. De eerste 3 procent op het totaal aan nieuwe kredieten wordt door de financiële sector gedragen. De verliezen tussen 3 en 5 procent worden fiftyfifty verdeeld. Voor de verliezen hoger dan 5 procent, zal 80 procent gedragen worden door de overheid en 20 procent door de financiële sector.

De Croo gaf nog aan dat er een permanente monitoring komt om te kijken of de zaken lopen zoals ze zouden moeten lopen. Hij dacht aan een maandelijkse rapportering, niet bank per bank, maar een geaggregeerd cijfer. Het zal altijd de bank zijn die een kredietevaluatie doet op basis van de situatie pre-corona.

Corrigeer

NIEUWS