Stadsbestuur sanctioneert minderjarige overlastplegers via ‘Nero 2.0’

Stadsbestuur sanctioneert minderjarige overlastplegers via ‘Nero 2.0’

Burgemeester Alexander Vandersmissen. Foto: Dirk Vertommen

Mechelen -

De Mechelse gemeenteraad keurde maandag het plan ‘Nero 2.0’ goed. Op deze manier is het ook mogelijk om minderjarigen vanaf 14 jaar te sanctioneren. De regel maakt gebruik van de GAS-wetgeving. “Maar toch zijn er grote verschillen met de traditionele GAS-boetes voor volwassenen”, aldus de stad.

Nero werd in 2006 ingevoerd en staat voor ‘Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast’. Het systeem was gebaseerd op de ‘combitaks’. Dit is een belasting van 100 euro die aangerekend werd voor de overbrenging naar het commissariaat van een minderjarige die voor overlast zorgde. De belasting moest niet betaald worden wanneer de minderjarige en zijn ouders bereid waren mee te stappen in een begeleidingstraject en dit ook tot een goed einde brachten.

“Maar het Nero-project werd noodgedwongen opgeschort omdat de hogere overheid de taks schrapte als gemeentebelasting”, legt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+) uit. “Daarom werd nu Nero 2.0 goedgekeurd. Dit systeem maakt gebruik van de GAS-wetgeving en is een goed alternatief kader voor de aanpak van minderjarigen die overlastfeiten plegen. Zo voorkomen we dat er straffeloosheid ontstaat bij deze groep.”

Oppositie klinkt kritisch

Oppositiepartij CD&V vraagt zich bij monde van Stefaan Deleus af waarom de stad het niet gewoon een GAS-boete voor minderjarigen noemt, “maar zich verstopt achter de naam Nero 2.0”. “Er zijn enkele grote verschillen met een GAS-boete voor volwassenen”, aldus Vandersmissen. “Bij een eerste inbreuk volgt een waarschuwing, en bij de tweede wordt een bemiddeling opgestart waar ook de ouders bij betrokken worden. Daarna volgt een begeleidingsproject of andere externe hulpverlening. Pas wanneer hier niet op wordt ingegaan, kan er gemeenschapsdienst of een boete van 175 euro opgelegd worden.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio