Open VLD wil gemeentebelastingen afschaffen tijdens corona-jaar

Open VLD wil gemeentebelastingen afschaffen tijdens corona-jaar

Gemeenteraadslid Frans Van Gaeveren (Open VLD) Foto: jvdv

Hamme - De Hamse Open VLD-oppositiefractie zal tijdens de volgende gemeenteraad voorstellen om een aantal belastingen en retributies in dit corona-jaar af te schaffen.

"De crisis hakt zwaar in de gezondheid, maar ook op de financiële situatie van de mensen", stelt liberaal gemeenteraadslid Frans Van Gaeveren. " Bijzondere omstandigheden vragen bijzondere maatregelen. Na de gezondheidsmaatregelen, wat onze eerste bezorgdheid is en die we met zijn allen zo goed mogelijk trachten na te leven, komt de economische en financiële realiteit. De maand maart is intussen voorbij en de financiële zorgen worden even groot als de gezondheidszorgen. De Federale en Vlaamse overheid zijn volop bezig maatregelen te nemen om een economische ramp te vermijden. Open-VLD Hamme is van mening dat ook het gemeentebestuur hier een bijdrage moet leveren en stelt voor om de jaarlijkse algemene belasting op gezinnen, zelfstandigen en bedrijven voor 2020 af te schaffen. Voor de gezinnen is dit een forfaitair bedrag dat vooral de gezinnen met een laag inkomen ten goede komt. Voor de zelfstandigen en bedrijven is dit een minimum bedrag dat verhoogd wordt volgens de bedrijfsoppervlakte. De financiële onzekerheid bij veel gezinnen, zelfstandigen en bedrijven weegt loodzwaar en Open-VLD Hamme is ervan overtuigd dat iedere maatregel, hoe klein ook, iedereen wat moed kan inblazen om te blijven volharden.”

"Voor deze maatregel dienen geen aanvragen te gebeuren, zijn er geen administratiekosten voor inning en het komt iedereen ten goede", vervolgt Van Gaeveren. Zowel degenen met inkomensverlies, als gezinnen die geen inkomensverlies hebben. Deze laatsten zijn vooral gezinnen die zorgen voor onze gezondheidszorg, voedselketen, ordehandhaving en onze samenleving trachten draaiend te houden. Ook zij verdienen terecht een ruggensteuntje. Bedrijven en winkels die niet moeten sluiten en verder kunnen werken worden ook ofwel geconfronteerd met omzetverlies, ziekteverlof of verhoogde kosten.”

Voor de verenigingen vraagt Open-VLD Hamme dat na het corona-tijdperk de retributie voor het ontlenen van materiaal voor organisaties en evenementen gedurende één jaar opgeschort wordt.

Burgemeester Herman Vijt (CD&V) verkiest om de dialoog hierover te voeren tijdens de eerstkomende gemeenteraad. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio