Eindelijk groen licht voor uniforme GAS-boetes over het hele land

Eindelijk groen licht voor uniforme GAS-boetes over het hele land

Foto: Photo News

Het kernkabinet van de regering heeft zaterdag vergaderd met de tien politieke partijen die instemden met de volmachten om het coronavirus te bestrijden. Zij gaan na of de maatregelen die de regering neemt wel degelijk binnen het kader van de volmachten passen. Een aantal maatregelen, zoals uitstel van belastingen of het invoeren van GAS-boetes van 250 euro, kregen groen licht.

In de strijd tegen het coronavirus kreeg de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès bijzondere machten, waarmee ze snel maatregelen kon nemen zonder telkens daarvoor langs het parlement te moeten.

Naast de drie regeringpartijen MR, Open VLV en CD&V stemden zeven andere partijen hiermee in: PS, N-VA, SP.A, Ecolo, Groen, CDH en DéFI. Hun voorzitters - of in het geval van N-VA de kamerfractieleider - vergaderen elke zaterdag met de regeringstop om na te gaan of de maatregelen die de regering neemt niet buiten de lijntjes kleuren van de volmachtenwet.

Onwettige GAS-boetes

Zaterdag stonden negen KB’s op de agenda van een vergadering die uiteindelijk vier uur heeft geduurd. Het ging onder meer om het uitstel van betaling van belastingen en sociale bijdragen en over de mogelijkheid om betalingsuitstel te krijgen voor leningen bij de banken. Maar ook het systeem van uniforme gasboetes voor inbreuken tegen de coronamaatregelen lag op de tafel van de superkern.

Vorige vrijdag had de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen gezet voor die administratieve straffen, maar die waren voorlopig nog onwetttig. De GAS-wet bepaalt immers dat gemeenten alleen inbreuken administratief kunnen beteugelen die niet in het federale strafrecht zijn opgenomen. Voorbeelden daarvan zijn achtergelaten hondenpoep en andere vormen van overlast. Maar de maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) uitvaardigde om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, bevatten wel degelijk federale strafbepalingen. Daar moest dus eerst een wettelijke basis voor gecreëerd worden. In principe waren alle GAS-boetes die voorlopig werden uitgeschreven - met name de stad Brussel hanteerde het instrument veelvuldig - niet geldig.

Dat euvel is dus nu verholpen. De GAS-boetes zullen 250 euro bedragen voor burgers en 750 euro voor handelaars die de regels overtreden. Bovendien kunnen ze onmiddellijk geïnd worden. Ter vergelijking: gewone GAS-boetes bedragen nu normaal maximum 25 euro.

“Sheriff De Crem”

De negen KB’s kregen uiteindelijk groen licht, wat niet wil zeggen dat alle partijen inhoudelijk helemaal akkoord gaan. De goedkeuring betekent enkel dat de maatregelen binnen het kader van de volmachtenwet blijven.

De voorbije dagen was binnen de regering wat wrevel ontstaan over de manier waarop de politie de naleving van de coronamaatregelen controleerde. Open VLD waarschuwde bij monde van Gwendolyn Rutten voor “disproportionele maatregelen” zoals het inzetten van warmtedrones of kliklijnen. Ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau zei vrijdagavond in “De Afspraak” op Canvas dat zijn partij geen volmachten heeft gegeven “zodat minister van Binnenlandse Zaken De Crem sheriff kan spelen”.

Intussen hebben verschillende partijen al pistes gelanceerd over steun aan wie in deze coronatijden aan het werk is. Een coronapremie voor het zorgpersoneel en eventueel ook voor wie in supermarkten of in de transportsector aan het werk is, of “coronaverlof” voor ouders die werk en kinderopvang niet langer kunnen combineren,.... die zaken kwamen zaterdag in elk geval niet aan bod.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rond het coronavirus? Volg hier de laatste updates.

Meer over Coronavirus

Corrigeer

NIEUWS

AANGERADEN