Eerste digitale gemeenteraad op 23 april

Zo pakt uw gemeente de coronacrisis aan: een overzicht

Zo pakt uw gemeente de coronacrisis aan: een overzicht

Foto: Geert Herman

Destelbergen - De voorbije dagen was er nogal wat onvrede bij oppositiepartij SP.A over de gebrekkige communicatie rond (de aanpak van) de coronacrisis op gemeentelijk vlak. Ondertussen heeft burgemeester Elsie Sierens (Open VLD) samen met de veiligheidscel de werking in een duidelijk en overzichtelijjk plan uiteengezet. De hoofdlijnen leest u hieronder.

Crisisoverleg veiligheidscel

Sinds 12 maart houdt de gemeentelijke veiligheidscel elke dag – en vaak ook tijdens het weekend – overleg via videoconference. Volgens het KB noodplanning neemt de burgemeester de coördinatie op zich,bijgestaan door de veiligheidscel en de noodplanningscoördinator. De veiligheidscel bespreekt en evalueert dagelijks van 10u tot 12.30u de nieuwe aanbevelingen van de federale overheid, maatregelen specifiek voor de gemeente, de organisatie van de gemeentelijke dienstverlening (zowel gemeentebestuur als OCMW) en de crisiscommunicatie.

Crisiscommunicatie 

Sinds het losbarsten van de coronacrisis heeft de gemeente alles op alles gezet om haar inwoners zo goed en zo efficiënt mogelijk te informeren. Daarbij focust ze enerzijds op de veiligheidsmaatregelen en de hygiënetips en anderzijds op solidariteit. 
Op destelbergen.be/coronavirus bundelt ze alle informatie. Volgende week is er ook een speciale editie van het informatieblad. Ten slotte verspreidt men elke dag verschillende updates via de sociale media.

#DestelbergenHeusdenhelpt 

Van meet af aan werd ingezet op ondersteuning van solidariteit met en onder de inwoners. Daarom lanceerde men de warme en verbindende campagne #DestelbergenHeusdenhelpt. Inwoners in moeilijkheden en vrijwilligers komen met elkaar in contact via een burenkaartje en het hulpnummer 0800 9070 5 (ma.-vrij. 9u-18u). Maatschappelijke assistenten beantwoorden alle hulpvragen. Alle 80-plussers worden opgebeld via onze Goeiemorgentelefoon. Daarnaast kregen ze ook een raamaffiche opgestuurd. Daarmee kunnen ze duidelijk maken welke hulp ze nodig hebben.

Oplossingen op maat via taskforces 

Voor de lokale handelaars is er een taskforce Lokale Economie opgericht. Daarin bereidt men lokale steunmaatregelen voor, als aanvulling op de federale en Vlaamse steunmaatregelen. Op de gemeentesite staat ook een overzicht van alle handelaars die nog open zijn of op afhaling werken. Ook dat overzicht wordt dagelijks bijgewerkt. Via de taskforce Onderwijs is er dagelijks noodopvang in de scholen tijdens de paasvakantie, door een goede samenwerking tussen de scholen, de buitenschoolse kinderopvang en het lokaal bestuur. Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) of sociaal of medisch kwetsbare kinderen krijgen voorrang. Kinderen van ouders die niet kunnen thuis werken en geen opvang hebben, kunnen ook terecht op de scholen. Ondertussen wordt samen met de directies van de gemeentescholen nagedacht over de mogelijkheden voor afstandsonderwijs en technische oplossingen voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen. 

De heropening van het recyclagepark werd binnen de taskforce Afvalbeleid (gemeente, IVAGO, politie) uitgewerkt en wordt verder opgevolgd. De situatie in het woonzorgcentrum wordt strikt opgevolgd via de taskforce Welzijn bestaande uit de directie van de Zorgband, het lokaal bestuur en zorgverstrekkers. Via deze weg werken we ook samen met ELZ Scheldekracht in functie van de mogelijke opstart van een schakelzorgcentrum.

Lokaal bestuur vergadert nu ook digitaal 

Naast de gemeentelijke diensten werken ook de bestuursorganen zo veel mogelijk van thuis uit en verlopen de vergaderingen volledig digitaal. Het college van burgemeester en schepenen vergadert nog elke week, maar nu via videoconference en een online vergadertool. De gemeenteraad van maart werd uitgesteld om praktische en technische redenen. De aanpak van de coronacrisis kreeg absolute voorrang. Ondertussen kregen de leden van het bijzonder comité sociale dienst een snelcursus videoconference. Vandaag vergaderden ze voor het eerst digitaal. Deze week zullen alle gemeenteraadsleden aansluiten op de online vergadertool. De fractievoorzitters werden hier als eerste in betrokken en dit platform kan als verdere basis worden gebruikt voor communicatie over de crisissituatie.  

Op 23 april volgt de eerste digitale gemeenteraad. Om technische redenen zal die gemeenteraad voorlopig wel nog achter gesloten deuren verlopen. De geluidsopname van de zitting komt wel digitaal. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio