Tienduizend studentenkamers extra in Gent, maar u zal ze niet zomaar kopen

Tienduizend studentenkamers extra in Gent, maar u zal ze niet zomaar kopen

In grote studentenhomes, zoals deze nieuwe toren aan de R4, zullen de kamers niet stuk per stuk verkocht mogen worden. Upgrade Estate, bouwheer van deze toren, hanteert al een ander systeem. Foto: fvv

Gent -

Gent voert een verbod in om kamers in grote, nieuwe studentenhomes stuk per stuk te verkopen. Het stadsbestuur wil de komende jaren tienduizend extra kamers laten bouwen, maar wil niet dat die stuk per stuk louter voor het rendement verkocht worden. “Dan organiseer je vandaag de stadskankers voor over dertig jaar”, zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van Stedenbouw.

Het Gentse bouwreglement krijgt een nieuwe paragraaf. Binnenkort zal het verboden zijn om in studentenhomes met meer dan vijftig bewoners, de kamers stuk per stuk te verkopen, bijvoorbeeld aan ouders ...