VIDEO. Digitale gemeenteraad keurt pakket coronasteunmaatregelen goed

De gemeenteraad van Zulte had dinsdagavond voor de allereerste keer digitaal plaats. Alle gemeenteraadsleden bleven in hun kot en discussieerden en stemden elektronisch. Gemeenteraadsvoorzitter Francky De Coster moest alle zeilen bijzetten, maar hij werd uitstekend technisch geassisteerd en, ondanks enkele haperingen, ging het toch nog vrij vlot en kon de hele agenda afgewerkt worden. De gemeenteraad ging van start met de bespreking van de coronasteunmaatregelen, die door de raad unaniem werden goedgekeurd.

Ook de bewoners van Zulte worden op verschillende manieren getroffen door het coronavirus. Het gemeentebestuur wil de getroffen actoren ook vanuit de gemeente ondersteunen. De gemeenteraad besliste daarom unaniem een gemeentelijk steunfonds op te richten, een taskforce op te zetten, eigen huurgelden kwijt te schelden en een gelijkaardige oproep te doen naar private eigenaars.

Steunfonds en taskforce

Voor financiële ondersteuning wordt het gemeentelijk steunfonds #Zultesteunt opgericht. Hiervoor wordt een budget van 300.000 à 400.000 euro uitgetrokken. Het steunfonds zal niet het volledige verlies kunnen compenseren, maar moet helpen om deze moeilijke tijden te boven te komen. Concrete steunmaatregelen worden verder uitgewerkt, op basis van de specifieke noden en in overleg met de betrokken sectoren.

Op voorstel van oppositiepartij CD&V wordt een gemeentelijke taskforce geïnstalleerd om dit steunfonds verder vorm te geven. Hierin zullen de verschillende fracties, adviesraden en lokale deskundigen samengebracht worden. De taskforce zal ideeën kunnen aanbrengen en voorstellen kunnen beoordelen.

Retributiereglement wordt aangepast

Dit jaar zal er geen retributie geheven worden voor terrassen op het openbaar domein. Om het #kooplokaal-initiatief te steunen, wordt ook de geldigheidsduur van de Zultebonnen verlengd met de duur van de lockdown vanaf 14 maart 2020. De einddatum zal later door het college van burgemeester en schepenen worden vastgelegd.

Huurgelden worden kwijtgescholden

Ten slotte besliste de gemeenteraad unaniem alle gemeentelijke huurgelden en concessievergoedingen voor de duur van de lockdown kwijt te schelden aan de getroffen sectoren. Dit gaat concreet over horecazaken zoals brasserie Apostrophe en het sportcafé van de gemeentelijke sporthal, alsook over jeugdhuis Sloef, de Oxfam Wereldwinkel, jeugd- en sportclubs en kinderopvang Melodie.

Het gemeentebestuur wil hiermee een geste doen naar de betrokken uitbaters en tegelijk een voorbeeldfunctie opnemen. Burgemeester Simon Lagrange: “We willen dat onze handel en horeca deze crisis overleeft. De huurgelden kunnen daarbij voor uitbaters een wereld van verschil maken. We  geven het voorbeeld en een signaal aan andere eigenaars van handelspanden en horecazaken die in onze gemeente verhuurd worden. We vragen hen om in dialoog te gaan met hun huurders, samen naar oplossingen te zoeken en hiervoor een “effort” te doen. Samen de crisis overleven is onze boodschap.”

Jullie kunnen de volledige gemeenteraad hier nog eens bekijken.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio