Komen er eindexamens of niet? Ouders en leerlingen wachten op eenduidig antwoord, maar scholen beslissen zelf

Gemeenschapsonderwijs adviseert permanente evaluatie, Katholiek Onderwijs laat keuze

Komen er eindexamens of niet? Ouders en leerlingen wachten op eenduidig antwoord, maar scholen beslissen zelf

Komen er eindexamens of niet? Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) adviseert zijn scholen om geen examens meer te organiseren, maar in te zetten op een vorm van permanente evaluatie. Het Katholiek Onderwijs geeft dat advies niet. Ouders en leerlingen wachten intussen op een “eenduidig antwoord” uit Brussel. Maar dat kan minister Ben Weyts (N-VA) hen niet geven. “De scholen bepalen zélf hoe ze evalueren.”

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) vraagt zijn scholen om te kiezen voor een vorm van permanente evaluatie, en dit jaar geen eindexamens te organiseren. Leerlingen over wie de klassenraad niet twijfelt, ...

Meest gelezen uit de buurt