Komen er eindexamens of niet? Ouders en leerlingen wachten op eenduidig antwoord, maar scholen beslissen zelf

Komen er eindexamens of niet? Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) adviseert zijn scholen om geen examens meer te organiseren, maar in te zetten op een vorm van permanente evaluatie. Het Katholiek Onderwijs geeft dat advies niet. Ouders en leerlingen wachten intussen op een “eenduidig antwoord” uit Brussel. Maar dat kan minister Ben Weyts (N-VA) hen niet geven. “De scholen bepalen zélf hoe ze evalueren.”

Simon Grymonprez
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer