Eind maart sloeg het kabinet van de onderwijsminister de handen in elkaar met vzw Digital for Youth, dat een jaar geleden een project opstartte om laptops te voorzien voor kinderen die digitale vaardigheden moesten worden bijgebracht, los van de scholen. “De samenwerking met de Vlaamse regering creëerde een hefboomeffect en de ambitie werd verlegd van het inzamelen van 1.000 gebruikte laptops naar 10.000” , zegt Philip Du Bois van DFY. 

Op minder dan twee maanden is dat doel ondertussen bereikt. Inclusief het materiaal voor Brusselse en Duitstalige scholen staat de teller zelfs al op om en bij de 13.000 ingezamelde computers. Die zijn veelal afkomstig van bedrijven waar ze boekhoudkundig zijn afgeschreven. Minister Ben Weyts mocht ook heel wat privé-initiatieven toejuichen, in die mate dat er afgedankte laptops werden afgegeven op zijn kabinet én bij hem thuis aan de poort. “Onze ambitie om elke leerling in Vlaanderen thuis toegang te geven tot een laptop eindigt hier niet”, aldus Ben Weyts, die er nog aan toevoegde dat het bedrijfsklaar maken en het verdelen van de gerefurbishte toestellen ongeveer 90 euro het stuk kost. De Vlaamse regering maakte daarvoor 1 miljoen euro vrij. Digitaal Vlaanderen zal ook na het coronatijdperk warm blijven", klonk het bij de bevoegde minister. Vrijdagmiddag kreeg het project in Gent nog een fikse duw in de rug met de overhandiging van een cheque van 144.672 euro van Eneco België. 

Directeur Paulette De Vetter van Richtpunt Campus Gent hield sinds het invoeren van het afstandsonderwijs door de sluiting van de scholen al een helse zoektocht om voldoende laptops voor alle leerlingen te voorzien: “Wij hadden nood aan minimaal 150 computers, voor een derde van onze schoolbevolking. We leenden er 25 van onze eigen school uit en kregen er nog eens 70 aangeboden van Digital For Youth, het OCMW, Dienstencentrum De Vlaschaard, Delaware en particulieren.”
 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio