Coronavirus jaagt werkloosheidscijfers overal de hoogte in, behalve in Lebbeke

Coronavirus jaagt werkloosheidscijfers overal de hoogte in, behalve in Lebbeke
Lebbeke / Herzele -

Het aantal werkzoekenden in de Denderregio is met 9,5 procent. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van april 2019 en april 2020 die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft bekendgemaakt. Maar er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. Herzele zag het aantal werklozen toenemen met liefst 22 procent, terwijl Lebbeke zelfs een daling met ruim twee procent noteerde.

De cijfers betreffen werkloze werkzoekenden, dus de potentieel actieve bevolking. Een stijging van de werkloosheid was wel te verwachten want in het becijferde jaar vielen zowel de maanden maart en april ...