Houders van parkeerkaart voor personen met handicap niet beboet in Brusselse LEZ

Themabeeld © fvv

Elke houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg geniet, zal niet worden beboet voor het schenden van de Brusselse LEZ-regeling (lage-emissiezone). Dat staat in een ontwerpbesluit van minister van Leefmilieu Alain Maron in samenwerking met minister van Financiën Sven Gatz dat de Brusselse ministerraad donderdag heeft goedgekeurd. Met het besluit wordt de Brusselse wetgeving afgesteld op die van Vlaanderen.

Voor minister-president Rudi Vervoort wijst gaat het om een “essentiële correctie aan het besluit over de regeling van de Brusselse lage-emissiezone heeft goedgekeurd. Er is nu namelijk ook een vrijstelling in opgenomen voor de houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg.”

Sociale correcties

Minister Maron wijst erop dat er vanaf het begin begeleidende maatregelen voorzien waren in de LEZ-regelgeving, maar er nog sociale correcties nodig waren. “Deze eerste reeks hervormingen heeft betrekking op personen met een handicap voor wie het gebruik van de auto vaak onvermijdelijk is. Ze kunnen de auto niet vervangen door andere vervoermiddelen. Op deze manier maken we het LEZ-systeem menselijker”, stelt de minister.

Onder meer de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en Unia stelden dat de uitzonderingen voor personen met een handicap te restrictief waren. Ze voegen om een afstemming op de wetgeving van het Vlaamse Gewest op dit gebied. Die bevat een vrijstelling voor houders van de speciale parkeerkaart voor gehandicapten die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg genieten.

Op elkaar afstemmen

Voor Sven Gatz “is het van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat de verschillende LEZ-systemen die in de toekomst in België ingevoerd zullen worden, maximaal op elkaar zijn afgestemd. Het is in het belang van de burger dat ze voor iedereen duidelijk zijn.”

Het Brussels besluit voorziet dat elke houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg geniet, niet beboet voor het schenden van de LEZ-regeling. Het gaat om mensen met een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en een tegemoetkoming aan personen met een handicap. De modaliteiten van deze vrijstelling zullen binnenkort door Brussel Fiscaliteit worden meegedeeld op www.fiscalite.brussels.

Het besluit wordt nu voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State voor het definitief kan worden goedgekeurd door de ministerraad.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen