Kalmte op de weg door coronavirus heeft dubbel effect: “Bestuurders nemen veel meer risico’s”

Kalmte op de weg door coronavirus heeft dubbel effect: “Bestuurders nemen veel meer risico’s”

Ongevallen tijdens de lockdown waren twee keer dodelijker dan voor deze periode. Dat was vooral het gevolg van een te hoge snelheid.

Veel minder verkeer op de weg, dus mag ik het gaspedaal wat dieper indrukken. Zo lijken veel bestuurders te denken, maar dat is een foute gedachte. Volgens het verkeersinstituut Vias zijn ongevallen tijdens de lockdown dubbel zo dodelijk als gevolg van een te hoge snelheid en de grotere risico’s die bestuurders nemen door de kalmte op de weg.

“2019 was een heel slecht jaar voor de verkeersveiligheid en in het eerste trimester van dit jaar waren we zonder de lockdown in de laatste twee weken van maart waarschijnlijk met een even slecht resultaat ...