Controleurs en politie strikken zwartwerkers

Controleurs en politie strikken zwartwerkers

Foto: Photo News

Liedekerke -

Agenten van politiezone TARL en de RSZ-inspectie hebben donderdag dertien controles uitgevoerd in sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling. De controleurs stelden drie inbreuken vast op de wet op de deeltijdse arbeid en vier inbreuken op het verbod op zwartwerk.

In één dossier werd de dienst Vreemdelingenzaken in kennis gesteld van de inbreuk, gelet op het beperkte verblijfsrecht ...