Advocaat van katje Lee pleit voor andere oplossing dan euthanasie: “Ze oordelen over leven en dood zonder enige kennis”

Advocaat van katje Lee pleit voor andere oplossing dan euthanasie: “Ze oordelen over leven en dood zonder enige kennis”

Foto: RR

Stabroek -

De advocaat van Selena Ali, het baasje van katje Lee, betreurt dat “allerlei opiniemakers oordelen over leven en dood zonder enige kennis”. Dat zegt meester Anthony Godfroid, in een persbericht dat hij zondag rondstuurde. Hij somt daarin enige redenen op waarom het dier volgens hem niet geëuthanaseerd moet worden.

“Ik betreur ten zeerste dat allerlei opiniemakers hun mening verkopen over de kat Lee zonder de minste achtergrondkennis van de zaak“, schrijft meester Anthony Godfroid, raadsman van Selena Ali in de zaak rond de Peruviaanse kat Lee, zondag in een persbericht. “Ze oordelen over leven en dood zonder enige kennis. Ze weten bijvoorbeeld niet eens dat er al meerdere bloedanalyses zijn gebeurd bij Lee en dat de regio waaruit Lee afkomstig is al meer dan 10 jaar rabiësvrij is. Ze schrijven liever uit de losse pols: Lee moet dood.”

Voormalig afdelingshoofd

Om zijn mening te onderbouwen, verwijst hij naar Bernard Brochier. Dat is een voormalig afdelingshoofd van het departement hondsdolheid bij Sciensano. In tegenstelling tot Steven Van Gucht, hoofd van het Belgisch Nationaal Referentielabo voor Rabiës, vindt die dat het buitensporig zou zijn om katje Lee te euthanaseren.

“De beslissing om het dier te euthanaseren lijkt mij te radicaal en overdreven, aangezien de kat gevaccineerd werd voor zijn introductie in de EU, werd opgesloten sinds de inbezitname door zijn eigenaar, geen enkel klinisch teken heeft vertoond tot op vandaag en op dit moment zeer goed beschermd is tegen hondsdolheid met een antilichamenwaarde van >10 UI/ml - de drempel van bescherming 0,5 UI/ml zijnde.”

Rabiësvrij

Godfroid haalt, net als Selena Ali in haar persbericht zaterdag, ook twee andere risico-analyses aan van artsen die het niet nodig vinden om katje Lee te laten inslapen. Bovendien is Cusco, de Peruviaanse stad waar Lee vandaan komt, al meer dan tien jaar rabiësvrij volgens Godfroid. “Ook de dierengeneeskundige faculteit van de Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Peru) steunt de zaak”, zegt de advocaat. “De decaan laat weten: Ik moet u melden dat de officiële rapporten van het Ministerie van Volksgezondheid geen enkel geval hebben gerapporteerd of actueel rapporteren van hondsdolheid bij katten, noch bij honden in de periode 2010 tot en met heden. Wat feline rabiës betreft - rabiës bij katten - meldt het Colegio Médico del Péru, Consejo Nacional, bij monde van specialist Manuel Montoya Lizárraga, dat er de laatste 30 jaar geen gevallen meer zijn geweest van hondsdolheid bij katten in Cusco.”

Godfroid vraagt zich ook af waar de deontologie van de dierenarts van het FAVV is. “FAVV heeft een risico-analyse uitgevoerd zonder de kat ook maar 1 keer gezien te hebben, zonder een medische check-up te doen. Nochtans is artikel 15 van de Code der Plichtenleer (van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen) duidelijk. De dierenarts, en hopelijk dus ook de dierenartsen die voor het FAVV werken, moeten blijk geven van toewijding, van geduld en van professionele eerlijkheid, onder andere door de nodige tijd te besteden aan een grondig klinisch onderzoek.”

Om al de bovenstaande redenen is euthanasie volgens de advocaat niet noodzakelijk. Hij noemt quarantaine of terugsturen perfecte alternatieven. “Voor Lee, afkomstig uit een rabiësvrije stad, zijn er veel verschillende oplossingen mogelijk. Euthanasie behoort evenwel niet tot de mogelijkheden: een gezond dier hoeft niet te boeten voor het feit dat de sanitaire regels niet konden gevolgd worden door de coronacrisis.”

Corrigeer

NIEUWS