Ook al blijft Ros Beiaard op stal: Straten vol vlaggen, markt vol mensen

Ieder in zijn bubbel op de Markt maar toch samen voor het Ros Beiaard. Hans Dauwe en zijn echtgenote dosten zich uit in de kleuren van Dendermonde en Thérèse vond nog het t-shirt van tien jaa geleden. Foto: svl

Appels / Dendermonde -

Dendermonde moest zondag overbevolkt zijn, de vier heemskinderen helemaal uitgedost op hun paard zitten. Maar de Ros Beiaardommegang, die slechts om de tien jaar uitgaat, moest door corona worden verplaatst naar 2021. Toch werd het ‘peird’ gevierd, op een alternatieve manier.

Op de Grote Markt en in de straten van Dendermonde én de deelgemeenten weerklonk zondag om 14.30 uur het Ros Beiaardlied. De pijnders (dragers van het Ros, nvdr.) hadden daartoe opgeroepen. Op ...