Vlaamse rechters zijn negen keer strenger op vlak van asielrecht

Vlaamse rechters zijn negen keer strenger op vlak van asielrecht

Themabeeld Foto: BELGA

De Vlaamse rechters tonen zich bij de toepassing van het asielrecht negen keer strenger dan hun Franstalige collega’s. Dat blijkt uit het activiteitenverslag van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zo meldt de krant L’Echo woensdag. Het is de eerste keer in tien jaar dat de RvV statistieken per taalrol publiceert.

Uit die data blijkt dat Franstalige rechters negen keer sneller het statuut van vluchteling toekennen. Van 2017 tot en met 2019 resulteerde 92,44 procent van de beroepsprocedures in Vlaanderen in een verwerping. Bij Franstalige rechters was dat maar 70,81 procent. In diezelfde periode leidde 1,20 procent van die procedures bij de RvV in Vlaanderen tot een erkenning van het vluchtelingenstatus. Aan Franstalige kant liep dat op tot 12,18 procent.

“Er is geen noemenswaardig verschil tussen de taalkundige rollen op het vlak van regularisaties, visumaanvragen en gezinshereniging. Maar voor het asielrecht is het verschil onbetwistbaar”, zegt Serge Bodart, eerste voorzitter van de RvV. Een verklaring voor het verschil kan niet worden gegeven.

Corrigeer

NIEUWS