Nieuw plan kiest voor landbouw: “Sommige locaties op het gewestplan laten onbeperkte industriële activiteiten toe”

Stad wil locaties omvormen, nadruk op wonen en agrarische activiteit

Nieuw plan kiest voor landbouw: “Sommige locaties op het gewestplan laten onbeperkte industriële activiteiten toe”

Foto: mmv

Landen -

De stad wil drie locaties voor industriële activiteiten omvormen. Dat kan door het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aan te passen.

Op de laatste gemeenteraad stelden de raadsleden het ontwerp van het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) vast. Concreet houdt dat in dat enkele zones op het grondgebied een andere invulling krijgen ...