Bezwaar tegen windmolens komt deze keer niet van buurtbewoners of groene jongens, maar uit onverwachte hoek

Bezwaar tegen windmolens komt deze keer niet van buurtbewoners of groene jongens, maar uit onverwachte hoek

Het windmolenproject zou afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteiten en de erfgoedwaarden van de geplande locatie “

Diksmuide -

Het Vlaams Gewest (Departement Omgeving) tekent beroep aan tegen de bouw van drie windmolens langs de industriezone Oude Barriere en de spoorweg Diksmuide-De Panne. De provincie West-Vlaanderen had daarvoor in maart een vergunning afgeleverd. In zijn beroepschrift schrijft de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving dat “dit windmolenproject afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteiten en de erfgoedwaarden van deze locatie.”

In maart verleende de provincie West-Vlaanderen een vergunning voor de bouw van drie windmolens langs de industriezone Oude Barriere en de spoorweg Diksmuide-De Panne aan de exploitanten BeauVent en Elicio ...