Werknemers komen tijdelijk voor de klas: ‘duale lesgevers’ moeten helpen om lerarentekort te counteren

Werknemers komen tijdelijk voor de klas: ‘duale lesgevers’ moeten helpen om lerarentekort te counteren

Foto: An Nelissen

Vanaf volgend schooljaar wordt het mogelijk voor werknemers uit de privé om tijdelijk voor de klas te staan. De Vlaamse regering buigt zich vandaag over dat ‘duaal lesgeven’, dat start met een proefproject. De bedoeling? Het lerarentekort counteren en de wisselwerking met het bedrijfsleven bevorderen. “Weyts zou beter werk maken van een omvattend plan voor het lerarentekort”, zeggen de bonden.

Het lerarentekort is door de coronacrisis wat weggedeemsterd, maar vergis u niet: het is er nog steeds en het zal de komende jaren alleen maar groter worden. Als deel van de oplossing buigt de Vlaamse regering zich vandaag over het zogenaamd ‘duaal lesgeven’.

De bedoeling? De komende twee schooljaren een proefproject uitrollen in het middelbaar. Scholen die er niet in slagen om via de normale weg leerkrachten te vinden, bijvoorbeeld voor knelpuntvakken als wiskunde, kunnen dan tijdelijk een beroep doen op mensen uit de privé. Zij blijven onder contract bij het oorspronkelijke bedrijf, en krijgen hetzelfde salaris. De school krijgt geld van het departement onderwijs, dat het bedrijf betaalt voor de diensten van de werknemer.

De details zijn nog niet uitgewerkt, dus het is vooralsnog onduidelijk voor welke vakken het systeem zou gelden. Volgens onze informatie zou de samenwerking in eerste instantie met een beperkt aantal sectoren worden opgezet, zoals met de chemie en de technologische federatie. Daaruit kunnen onder meer specialisten in elektromechanica of wetenschappen gerekruteerd worden.

Uitwisseling met bedrijven

“Die mensen kunnen interessante inzichten vanuit het werkveld naar het onderwijs brengen”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “We merken dat ook bij duaal leren (het systeem waarbij leerlingen deeltijds in een bedrijf leren, nvdr.). Die uitwisseling tussen onderwijs en bedrijven voedt het wederzijdse begrip.”

De werknemers zullen wel eerst een opleiding moeten volgen alvorens ze voor de klas mogen staan. Een korte lerarenopleiding wordt nog ontwikkeld, in overleg met de hogescholen en universiteiten. Vraag is of dat mensen niet zal afschrikken, want het is ook niet de bedoeling dat ze daarna fulltime richting onderwijs doorstromen.

Bovendien klinkt binnen de vakbonden kritiek. Volgens de christelijke vakbond COC is duaal lesgeven slechts een lapmiddel voor het lerarentekort, en ontbreekt het onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) aan een alomvattend plan om dat aan te pakken. “Weyts zou beter werk maken van de aantrekkelijkheid van het beroep”, zegt ook Marnix Heyndrickx van de liberale vakbond VSOA.

Corrigeer

NIEUWS