Regering legt nieuw pakket steunmaatregelen voor aan tien partijen: van btw-verlaging tot horecacheques en eenmalige premies

Regering legt nieuw pakket steunmaatregelen voor aan tien partijen: van btw-verlaging tot horecacheques en eenmalige premies

Foto: Photo News

Het kernkabinet heeft vrijdag de contouren vastgelegd van een derde luik aan maatregelen die werknemers, zelfstandigen en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis moeten helpen. Naast de uitbreiding van onder meer tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht of corona-ouderschapsverlof gaat het om nieuwe maatregelen, zoals een lagere bedrijfsvoorheffing. Er komen ook sectorgerichte voorstellen, zoals een BTW-verlaging voor de horeca

De regering zal nieuwe maatregelen voorstellen om de werkgelegenheid, de koopkracht, de sociale cohesie en de levensvatbaarheid van de bedrijven te behouden. Er is bijvoorbeeld sprake van een fiscale stimulans via een verlaging van de bedrijfsvoorheffing, die bedoeld is om mensen die nu tijdelijk werkloos zijn weer aan het werk te laten gaan. Andere maatregelen zullen de solvabiliteit van bedrijven garanderen, investeringen stimuleren en de werkgelegenheid in ons land helpen veiligstellen.

De federale overheid wil ook tegemoet komen aan bepaalde sectoren als de horeca-, de cultuur- en de evenementensector die – door de aard van hun activiteiten - zwaar hebben geleden onder de inperkingsmaatregelen. Er zullen daarom welomschreven sectorale maatregelen worden voorgesteld, zoals een verlaging van de BTW, een horecacheque of een hogere aftrekbaarheid van beroepskosten.

Als alles goed gaat, kan de horecasector vanaf 8 juni terug opstarten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. De Nationale Veiligheidsraad beslist volgende week of en onder welke voorwaarden die heropstart kan plaatsvinden.

Maar de horeca is uiteraard zwaar getroffen door de crisis, net als de evenementensector. Voor beide sectoren heeft de regering nu een pakket steunmaatregelen voorbereid, vaak op basis van wat de sectoren zelf hadden voorgesteld.

Zo komt er een tijdelijke BTW-verlaging op maaltijden, van 12 naar 6 procent. De BTW op niet-alcoholhoudende dranken gaat van 21 naar 6 procent. Het is de bedoeling dat deze maatregel tot eind dit jaar loopt.

Ook tot eind dit jaar zou er een verhoogde aftrek van restaurantkosten komen. Nu is die aftrek 69 procent. Dat zou dus 100 procent worden. Om de eventsector te steunen, stelt de regering voor om kosten van events tijdelijk voor 100 procent aftrekbaar te maken. Nu is dat maar voor 50 procent, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

De regering stelt ook voor een horecacheque in te voeren, die werkgevers kunnen kopen voor hun werknemers. Zo’n cheque van maximaal 250 euro zou fiscaal aftrekbaar zijn en enkel in de Belgische horeca kunnen worden uitgegeven.

De federale overheid wil ook voorstellen een éénmalige premie van 250 euro toe te kennen aan leefloners, aan personen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Dit “derde luik” zal zaterdag ter discussie worden voorgelegd aan de zogenoemde “superkern”, de vergadering van het kernkabinet met de voorzitters (of vertegenwoordigers) van de tien partijen die de volmachten hebben goedgekeurd.

Corrigeer

NIEUWS