Capteerverbod uitgebreid naar Zenne- en Denderbekken

Capteerverbod uitgebreid naar Zenne- en Denderbekken

Foto: idh

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt. Daarom breidde de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant het captatieverbod vanaf dit weekend uit.

“De waterpeilen van de rivieren in Vlaams-Brabant zijn afgelopen week gedaald. Bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van onze provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische waterpeil”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte, 

Vanaf zaterdag werd daarom het bestaande captatieverbod van 21 mei uitgebreid. Het is vanaf nu verboden om water op te pompen uit waterlopen van het Zennebekken, Demerbekken, Dijlebekken, Denderbekken en Netebekken. Uitzondering op dit verbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De gouverneur herhaalt zijn oproep om spaarzaam met drinkwater om te springen. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio