Gemeenteraad bespreekt jaarrekeningen 2019

De gemeenteraad stelde tijdens de jongste raadszitting de jaarrekening 2019 van de gemeente vast, nam kennis van de OCMW-jaarrekening 2019 en keurde de jaarrekening 2019 van de AGB goed. Het AGB Kortenaken omvat de sporthal en cafetaria en baat deze uit conform de afspraken, opgenomen in de beheersovereenkomst afgesloten met de gemeente Kortenaken.
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio