Noodplan voor cultuur, jeugd en sport

Aalst - Vanuit Vlaanderen komt er 1.255.048 euro naar Aalst om te verdelen onder cultuur, jeugd en sport. Dit biedt vooral zuurstof voor de lokale verenigingen om 'coronasituaties' het hoofd te kunnen bieden.

“Ik ben zeer verheugd dat Vlaanderen naast zijn eigen noodfonds ook middelen ter beschikking stelt aan de lokale overheid om plaatselijke cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en initiatieven bijkomend te ondersteunen in deze zeer bizarre coronatijden waarin zij heel wat inkomsten mislopen door het te moeten annuleren van allerlei festiviteiten die geld in het laatje brachten", zegt schepen Jean Jacques De Gucht. "We overleggen zo snel mogelijk om de nodige afspraken te maken over de verdeling van een correcte en efficiënte verdeling van deze financiën.”
 
"Deze financiering is broodnodig voor de sportverenigingen", aldus schepen Matthias De Ridder. "Een belangrijk luik van hun financiering komt voort uit financierings- en andere activiteiten die door corona niet konden doorgaan. Om hun financiële gezondheid op peil te houden, en dús om te voorkomen dat de lidgelden sterk moeten opgetrokken worden, zijn deze middelen zeer welkom."

"Verenigingen hebben het zwaar door corona", besluit schepen Katrien Buelens. "Creatief als we hier in Aalst zijn, zoeken zij verschillende oplossingen om de schade te beperken. Toch weegt dit niet op tegen de normale gang van zaken. Ik ben daarom zeer blij dat Vlaanderen hiervoor geld wil vrijmaken zodat wij als lokale overheid een extra financiële injectie kunnen geven aan het getroffen verenigingsleven."

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio