D’Ieteren Auto schrapt 211 banen en stopt invoer van Yamaha-producten

D’Ieteren Auto schrapt 211 banen en stopt invoer van Yamaha-producten

Foto: BELGA

De Directie van D’Ieteren Auto is van plan om een versnellingsproject uit te voeren voor de transformatie van het bedrijf, waardoor 211 banen in België zouden kunnen sneuvelen. Dit is volgens het bedrijf nodig om de impact van de huidige gezondheidscrisis en langetermijneffecten ervan op te vangen. Er zullen ook geen Yamaha-producten meer ingevoerd worden in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Als gevolg van de coronacrisis wordt D’Ieteren Auto geconfronteerd met een forse daling van de vraag, die volgens het bedrijf ook zal aanhouden. In vergelijking met 2019 zullen de nieuwe auto- en bedrijfswagenmarkten dit jaar naar verwachting krimpen tot respectievelijk 435.000 en 55.000 nieuwe inschrijvingen, klinkt het. De komende vijf jaar zouden de markten zich dan stabiliseren op respectievelijk 450.000 en 60.000 nieuwe inschrijvingen.

De afname van de vraag, in combinatie met veranderingen in het het gedrag van de klant, met name op het vlak van mobiliteit en digitalisering, zou een impact hebben op de activiteiten van D’Ieteren Auto en zou ook hun strategie voor 2025 in gevaar brengen. “Als we die evolutie het hoofd willen bieden, moeten we passende maatregelen nemen om de investeringen te kunnen voortzetten die essentieel zijn voor het welslagen van onze strategie voor 2025. . Dit zou ons toelaten de werkgelegenheid op lange termijn stimulerend en aantrekkelijk te kunnen houden, in het belang van de overgrote meerderheid van onze medewerkers”, licht Denis Gorteman toe.

211 banen geschrapt

Ruim een jaar geleden werd er een transformatie opgestart om de interne structuren en werkmethodes aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit en om activiteiten die niet langer voldoen aan de behoeften van de concessiehouders of de klanten, te transformeren of stop te zetten. Als het project wordt bevestigd, zou dit kunnen leiden tot het verlies van 211 banen in België binnen D’Ieteren n.v., D’Ieteren Sport n.v. en Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.

De Directie heeft ook de intentie om de activiteiten van de Contact Centers in Kortenberg stop te zetten, gezien concessiehouders vandaag grotendeels, op lokaal niveau, testritten voor klanten organiseren. Ook is het van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en het Groothertogdom Luxemburg, een activiteit die momenteel wordt uitgevoerd door D’Ieteren Sport, waar een overnemer voor wordt gezocht.

Corrigeer

NIEUWS