Groen wil snel beton beginnen uitbreken op oude industriesites: “Anders komt het met die waterstanden nooit goed”

Groen wil snel beton beginnen uitbreken op oude industriesites: “Anders komt het met die waterstanden nooit goed”

Schepen Barbara de Bakker hield met Groen Vilvoorde een symbolische actie. Foto: IF

Vilvoorde -

Het grondwater staat in Vilvoorde op het laagst mogelijke peil. Daarom wil Groen Vilvoorde versneld werk maken van het hemelwaterplan dat in het meerjarenplan is voorzien. “Het beton weghalen van de talrijke oude industrieterreinen, pleinen groener maken en waterlopen blootleggen moeten ervoor zorgen dat het water kan infiltreren in de grond”, zegt schepen van Milieu en Natuur Barbara de Bakker.

In het meetpunt in Houtem duidt de grondwaterstandindicator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ‘zeer laag’ aan. Een lager niveau is er niet. Daarmee doet Vilvoorde het slechter dan bijvoorbeeld ...