Baarle-Hertog profiteert het meest van steunmaatregelen: “We gaan donkere tijden tegemoet”

Baarle-Hertog profiteert het meest van steunmaatregelen: “We gaan donkere tijden tegemoet”

Lokale sportverenigingen profiteren mee van de steunmaatregelen. Foto: BELGA

Turnhout / Geel / Dessel / Herentals / Baarle-Hertog -

Via het gemeentefonds verdeelt de Vlaamse regering een kleine 90 miljoen euro om verenigingen die hun inkomsten tijdens de coronalockdown zagen wegsmelten, te steunen. Opvallend is wel dat niet iedere gemeente een gelijk deel krijgt. In de Kempen profiteert vooral Baarle-Hertog, dat per inwoner vier keer meer ontvangt dan wat Dessel krijgt.

Om het niet te ingewikkeld te maken, verdeelt de Vlaamse overheid een fiks bedrag volgens de verdeelsleutel die het gemeentefonds normaal hanteert. Niet alleen het aantal inwoners, ook de aanwezigheid ...