Grootste Belgische kolonie oeverzwaluwen ooit gevonden in Lillo

Grootste Belgische kolonie oeverzwaluwen ooit gevonden in Lillo

De oeverzwaluw. Foto: RR

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet -

Steile oevers langs beken en rivieren zijn schaars. Daarom gebruiken oeverzwaluwen vooral steile wanden ontstaan door menselijke activiteiten. Dat is onder meer zo in de Binnenweilanden naast de Kuifeend. Daar zijn nu bijna duizend nestgangen, de grootste kolonie oeverzwaluwen in ons land.

In samenwerking met het Havenbedrijf werd begin maart een zandwand aan de Binnenweilanden afgegraven, vlak bij de natuurgebieden Kuifeend en Grote Kreek. De Binnenweiden liggen volledig geïsoleerd, waardoor ...