Vlaams Belang: “Brussels eilandgewest is onhoudbaar”

Gatz: “Brusselse schuld van 11,2 miljard in 2025 is worstcasescenario”

Sven Gatz © Photo News

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz vindt het goed dat academici inschattingen maken over de evolutie van de Brusselse schuld, maar de recordschuld van 11,2 miljard euro uit een studie van de universiteit van Namen noemt hij een “worstcasescenario”. De Open VLD-minister wijst op drie variabelen.

jvh

Volgens de jaarlijkse prognose van de universiteit van Namen stevent het Brusselse Gewest, bij ongewijzigd beleid, af op een schuld van 11,2 miljard euro in 2025. Dat is een stijging met 75 procent, en dit ondanks het feit dat in die periode de inkomsten sneller zullen stijgen dan de uitgaven.

Probleem is het primair saldo dat jaar na jaar met een kleine 1 miljard in het rood gaat, op een begroting van 5 miljard. Schommelde de schuldratio - de verhouding tussen inkomsten en schuld - enkele jaren geleden rond de 100 procent, dan zal die in 2025, bij ongewijzigd beleid, toenemen tot 200 procent. Het gaat volgens de universiteit om een structureel probleem, dat slechts deels kan worden verklaard door de coronacrisis.

“Gaan proberen gevolgen onder controle te houden”

Gatz wijst erop dat de schuld onder meer oploopt door de jaarlijkse 500 miljoen euro aan strategische investeringen voor openbaar vervoer en veiligheid. Dit is binnen de regering afgesproken, maar de minister wil bij het opstellen van de meerjarenbegroting kijken of dat bedrag elk jaar moet worden besteed. “Het kan om een politieke keuze gaan om te minderen, maar het kan ook dat niet alle voorziene middelen niet geïnvesteerd (kunnen) worden”, klinkt het. Hij wijst ook op de lage rente en op de effecten van de investeringen, onder meer van groenere bussen op de luchtkwaliteit. Bovendien pleit de Europese Commissie ervoor om de coronacrisis te bezweren door duurzame investeringen. Daarnaast heeft de coronacrisis net zoals voor andere overheden een zware impact op de begroting. “We gaan proberen de gevolgen onder controle te houden, vooral volgend jaar”, aldus Gatz.

Voorts kan de regering ook maatregelen nemen om de efficiëntie te verhogen, te besparen of bij te sturen. Zo is voor dit jaar 100 miljoen euro gevonden, en kan ook voor de volgende jaren 100 tot 200 miljoen euro opbrengen.

Vlaams Belang: “Toont aan dat Brussel beter Vlaams beheer krijgt”

De studie toont volgens oppositiepartij Vlaams Belang echter aan dat “een Brussels eilandgewest onhoudbaar is. Brussel hangt wel aan een Vlaams infuus, maar weigert Vlaams beheer. Het Brussels Gewest moet op de schop. Het zou beter ontbonden worden en onder het Vlaams Gewest worden ondergebracht, wat ook geografisch-infrastructureel veel logischer is”, stelt Brussels parlementslid Dominiek Lootens.

De Brusselse regering werkt al een tijdje aan de begrotingscontrole, maar niet met bijzonder veel succes, aldus Vlaams Belang. De coronacrisis heeft de zaken er niet op vooruit geholpen. De cijfers van het Naamse CERPE maken een dramatische projectie voor de komende vijf jaar, meent de partij. Daaruit blijkt dat de schuldenlast tussen nu en 2025 fel zal stijgen tot een recordbedrag van maar liefst 11,2 miljard euro. Het feit dat de inkomsten wel sneller toenemen dan de uitgaven, verhindert niet dat bij ongewijzigd beleid de schuld met 75 procent zal stijgen.

Volgens Lootens kijkt Brussel steeds naar Vlaanderen voor zijn financiering. “Of het nu is door de transfers via federale toelages - in hoofdzaak dus Vlaams belastinggeld - via Belirisfondsen of door het azen op het geld van de pendelaars. De Vlaming krijgt de rekening. Maar betalen is bepalen. Het Brussels Gewest is dan ook niet alleen financieel onleefbaar, maar ook politiek-institutioneel”, besluit hij.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Brussel

Video

Keuze van de redactie